Χειροκίνητα αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σίτας, αντίστροφης ροής.

192,09 

Primus F 1″ (Φίλτρο κεντρικής παροχής χωρίς μειωτή)

192,09