Χειροκίνητα αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σίτας, αντίστροφης ροής.

194,59 

Primus F 3/4″ (Φίλτρο κεντρικής παροχής χωρίς μειωτή)

194,59