Ρητίνη Απιονισμού Purolite ΜΒ 46 ( Mixed Bed 25L)

Ρητίνη μικτής κλίνης άριστης ποιότητας με υψηλή ιοντοεναλλακτική ικανότητα.

208,32 

Ρητίνη Απιονισμού Purolite ΜΒ 46 ( Mixed Bed 25L)

208,32