Σχεδιασμένο για νερό τροφοδοσίας με αγωγιμότητα έως 1.000 mg/l
Παραγωγή νερού: έως 3 m³/ημέρα

Περιγραφή/ Λειτουργίες

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου, με όλες τις λειτουργίες αυτοπροστασίας

Αντλία νερού ιταλικού οίκου, εξαιρετικά χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων

Η/Μ βαλβίδα εισαγωγής και έκπλυσης μεμβράνης γερμανικού οίκου

Βάση στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα

Φίλτρο εισαγωγής αφαίρεσης χλωρίου και στερεών σωματιδίων για την προστασία της μεμβράνης

Προρυθμισμένο σημείο λειτουργίας (χωρίς βαλβίδα ρύθμισης) μέσω ειδικών στραγγαλιστικών.

Μεμβράνες του οίκου
Pollet Water Group

Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
TR 80 TR 130
Παροχή νερού [l/h] 80 (1,9 m³-day) 130 (3,0 m³-day)
Ελάχιστη απόρριψη αλάτων [%] 95
Πίεση λειτουργίας 10 bar
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 230
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 10
Ισχύς ηλεκτρικού κινητήρα [W] 370
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 35
Στόμια σύνδεσης 3/4″
Διαστάσεις [mm]: [370 x 800 x 370]
* Υπολογισμένη αγωγιμότητα νερού 1.000 mg/lt, το οποίο έχει υποστεί αποσκλήρυνση.

Συγκρότημα αφαλάτωσης για παραγωγή αφαλατωμένου νερού.