Χαλαζιακής άμμου

Εφαρμογές:

Για περιπτώσεις, που το νερό εμφανίζει αυξημένο φορτίο στερεών σωματιδίων ή θολότητα.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Νερά γεωτρήσεων,
 • Επιφανειακά νερά,
 • Νερό παραγωγής,
 • Θαλασσινό νερό.

Φέρουν αυτόματη χρονική κεφαλή, με τη βοήθεια της οποίας πραγματοποιούνται τα περιοδικά πλυσίματα του υλικού πληρώσεως του φίλτρου. Η συχνότητα μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
A-KS 1054 A-KS 1354 A-KS 1665 A-KS 2472 A-KS 3672 A-KS 4278 A-KS 4882
Παροχή νερού [m³/h] 1,3 2,3 3,3 7,5 16,8 22,8 28,8
Στόμια σύνδεσης DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 65
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,05 0,09 0,13 0,3 0,67 0,91 1,15
Ταχύτητα ροής [m/h]   25,0
Πίεση λειτουργίας [bar]   2,5-6
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C]   30 (νερού) / 40 (περιβάλλοντος)
Παροχή νερού κατά το αναστροφο ξέπλυμα [m³/h] 1,5 3,0 4,5 9,0 20,0 30,0 40,0
Κατανάλωση νερού/ ξεπλύμα [m³] 0,3 0,5 0,8 1,6 3,5 5,0 7,0
Διάμετρος φιάλης x Ύψος [inch x inch] 10×54 13×54 16×65 24×72 36×72 42×78 48×82
Διαστάσεις (Διάμετρος χ Ύψος) [mm]: 258×1.541 335×1.525 410×1.800 615×2.060 919×2.115 1.074 x 2.552 1.840×2.592
Χαλαζιακής άμμου-Υδροανθρακίτη

Εφαρμογές:

Για περιπτώσεις, που το νερό εμφανίζει αυξημένο φορτίο στερεών σωματιδίων, θολότητα και κολλοειδή. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται κροκίδωση του νερού με σκοπό την συσσωμάτωση των στερεών σωματιδίων, που φέρουν ηλεκτροστατικό φορτίο.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Νερά γεωτρήσεων,
 • Επιφανειακά νερά,
 • Νερό παραγωγής,
 • Θαλασσινό νερό.

Φέρουν αυτόματη χρονική κεφαλή, με τη βοήθεια της οποίας πραγματοποιούνται τα περιοδικά πλυσίματα του υλικού πληρώσεως του φίλτρου. Η συχνότητα μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
MS 1054/
132 XPO
MS 1354/
132 XPO
MS 1665/
250 XP2
Παροχή νερού [m³/h] 1,8 3,2 4,6
Στόμια σύνδεσης DN 20 DN 25 DN 32
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,05 0,09 0,13
Ταχύτητα ροής [m/h]   35,0
Πίεση λειτουργίας [bar]   2,5-6
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C]   30 (νερού)/ 40 (περιβάλλοντος)
Παροχή νερού κατά το αναστροφο ξέπλυμα [m³/h] 1,5 3,0 4,5
Κατανάλωση νερού/ ξεπλύμα [m³] 0,3 0,5 0,8
Διάμετρος φιάλης x Ύψος [inch x inch] 10×54 13×54 16×65
Διαστάσεις (Διάμετρος χ Ύψος) [mm]: 258×1.541 335×1.525 410×1.800
Ενεργού άνθρακα

Εφαρμογές:

Ο ενεργός άνθρακας χαρακτηρίζεται κυρίως από την εξαιρετική απορροφητική του ικανότητα.

Χάρη σε αυτήν την ιδιότητα τα φίλτρα ενεργού άνθρακα χρησιμοποιούνται για :

 • την αποχλωρίωση του νερού,
 • τη δέσμευση επικίνδυνων χημικών ενώσεων,
 • τη βελτίωση όσμης και γεύσης του νερού,
 • την απόσμηση αλκοόλης (ειδική περιπτώση).

Η απόδοση των φίλτρων εξαρτάται από τον σωστό σχεδιασμό της εγκατάστασης με βάση την εκάστοτε εφαρμογή και μπορεί να μετρηθεί με ειδικά test.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
BR 1054 XPO BR 1354 XPO BR 1465 XPO BR 1665
XPO
BR 2160 XP2
Παροχή νερού [m³/h] 1,0 1,5 2,2 3,0 4,5
Στόμια σύνδεσης 1″ 1″ 1″ DN 40 DN 50
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,05 0,09 0,10 0,13 0,24
Ταχύτητα ροής [m/h] 19,3 17,2 21,0 23,5 19,0
Πίεση λειτουργίας [bar]   2,5-6
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C]   30 (νερού)/ 40 (περιβάλλοντος)
Παροχή νερού κατά το αναστροφο ξέπλυμα [m³/h] 0,38 0,60 0,75 0,96 1,20
Κατανάλωση νερού/ ξεπλύμα [m³] 0,3 0,4 0,5 0,65 0,80
Διάμετρος φιάλης x Ύψος [inch x inch] 10×54 13×54 14×65 16×65 21×60
Διαστάσεις (Διάμετρος χ Ύψος) [mm]: 258×1.541 335×1.525 356×1.800 410×1.800 534×1.674
Αποσιδήρωσης (Φίλτρα Birm)

Εφαρμογές:

Η απομάκρυνση του σιδήρου από το νερό απαιτεί ειδική επεξεργασία, η οποία βασίζεται κυρίως στην δημιουργία δυσδιάλυτων ενώσεων σιδήρου. Το υλικό Birm είναι ένα υλικό ειδικά σχεδιασμένο για αυτό τον σκοπό προσφέροντας μια πληθώρα πλεονεκτημάτων, καθώς (μεταξύ άλλων) δεν απαιτεί χημικά για την αναγέννησή του και δεν καταναλώνεται κατά την λειτουργία του.

Ο δεσμευμένος σίδηρος αποβάλλεται, μέσω του περιοδικού πλυσίματος του φίλτρου, το οποίο πραγματοποιείται μέσω της αυτόματης χρονικής κεφαλής του.

Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή και η απομαγγάνωση του νερού με το ίδιο υλικό.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
BR 1054 XPO BR 1354 XPO BR 1465 XPO BR 1665
XPO
BR 2160 XP2
Παροχή νερού [m³/h] 1,0 1,5 2,2 3,0 4,5
Στόμια σύνδεσης 1″ 1″ 1″ DN 40 DN 50
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,05 0,09 0,10 0,13 0,24
Ταχύτητα ροής [m/h] 19,3 17,2 21,0 23,5 19,0
Πίεση λειτουργίας [bar]   2,5-6
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C]   30 (νερού)/ 40 (περιβάλλοντος)
Παροχή νερού κατά το αναστροφο ξέπλυμα [m³/h] 0,38 0,60 0,75 0,96 1,20
Κατανάλωση νερού/ ξεπλύμα [m³] 0,3 0,4 0,5 0,65 0,80
Διάμετρος φιάλης x Ύψος [inch x inch] 10×54 13×54 14×65 16×65 21×60
Διαστάσεις (Διάμετρος χ Ύψος) [mm]: 258×1.541 335×1.525 356×1.800 410×1.800 534×1.674