Φίλτρα νερού ειδικών εφαρμογών

Χαλαζιακής άμμου Χαλαζιακής άμμου-Υδροανθρακίτη Ενεργού άνθρακα Αποσιδήρωσης (Φίλτρα Birm)

Σε αντίθεση με τα απλά φίλτρα φυσιγγίων, τα φίλτρα της κατηγορίας μπορούν

 • να φιλτράρουν μεγάλες ποσότητες νερού (παροχές),
 • με υψηλό φορτίο στερεών σωματιδίων (π.χ. νερό που προέρχεται από γεώτρηση),
 • να εγκατασταθούν σε ειδικές εφαρμογές για την αποχλωρίωση μεγάλης ποσότητας νερού (στάδιο προκατεργασίας συστημάτων αφαλάτωσης),
 • καθώς παρέχουν το πλεονέκτημα της έκπλυσης του υλικού τους (αυτόματης ή χειροκίνητης) χωρίς να χρειάζεται η συχνή αντικατάσταση ανταλλακτικών φυσιγγίων.

Εφαρμογές

Χαλαζιακής άμμου

Για περιπτώσεις, που το νερό εμφανίζει αυξημένο φορτίο στερεών σωματιδίων ή θολότητα.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Νερά γεωτρήσεων,
 • Επιφανειακά νερά,
 • Νερό παραγωγής,
 • Θαλασσινό νερό.

Φέρουν αυτόματη χρονική κεφαλή, με τη βοήθεια της οποίας πραγματοποιούνται τα περιοδικά πλυσίματα του υλικού πληρώσεως του φίλτρου. Η συχνότητα μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή.

Χαλαζιακής άμμου 0.5-1.0 m³/h
Τύπος φίλτρου  KS 1054
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 0,5-1,0
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 2
Διάμετρος [mm] 254
Ύψος [mm] 1.600
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,051
Χαλαζιακής άμμου 0.8-1.6 m³/h
Τύπος φίλτρου  KS 1354
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 0,8-1,6
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 3,2
Διάμετρος [mm] 330,2
Ύψος [mm] 1.610
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,086
Χαλαζιακής άμμου 1.0-2.0 m³/h
Τύπος φίλτρου  KS 1465
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 1,0-2,0
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 4
Διάμετρος [mm] 355,6
Ύψος [mm] 1.890
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,099
Χαλαζιακής άμμου 1.3-2.6 m³/h
Τύπος φίλτρου  KS 1665
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 1,3-2,6
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 5,2
Διάμετρος [mm] 406,4
Ύψος [mm] 1.920
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,130

Χαλαζιακής άμμου-Υδροανθρακίτη

Για περιπτώσεις, που το νερό εμφανίζει αυξημένο φορτίο στερεών σωματιδίων, θολότητα και κολλοειδή. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται κροκίδωση του νερού με σκοπό την συσσωμάτωση των στερεών σωματιδίων, που φέρουν ηλεκτροστατικό φορτίο.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Νερά γεωτρήσεων,
 • Επιφανειακά νερά,
 • Νερό παραγωγής,
 • Θαλασσινό νερό.

Φέρουν αυτόματη χρονική κεφαλή, με τη βοήθεια της οποίας πραγματοποιούνται τα περιοδικά πλυσίματα του υλικού πληρώσεως του φίλτρου. Η συχνότητα μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή.

Άμμου- Υδροανθρακίτη: 0.5-0.86 m³/h
Τύπος φίλτρου AN 1054
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 0,5-0,86
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 1,2
Διάμετρος [mm] 254
Ύψος [mm] 1.600
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,051
Άμμου- Υδροανθρακίτη: 0.86-1.0 m³/h
Τύπος φίλτρου AN 1354
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 0,86-1,0
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 2,1
Διάμετρος [mm] 330,2
Ύψος [mm] 1.610
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,086
Άμμου- Υδροανθρακίτη: 1.0-1.2m³/h
Τύπος φίλτρου AN 1465
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 1-1,2
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 2,4
Διάμετρος [mm] 355,6
Ύψος [mm] 1.890
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,099
Άμμου- Υδροανθρακίτη: 1.2-1.56 m³/h
Τύπος φίλτρου AN 1665
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 1,2-1,56
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 3,1
Διάμετρος [mm] 406,4
Ύψος [mm] 1.920
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,130

Ενεργού άνθρακα

Ο ενεργός άνθρακας χαρακτηρίζεται κυρίως από την εξαιρετική απορροφητική του ικανότητα.

Χάρη σε αυτήν την ιδιότητα τα φίλτρα ενεργού άνθρακα χρησιμοποιούνται για :

 • την αποχλωρίωση του νερού,
 • τη δέσμευση επικίνδυνων χημικών ενώσεων,
 • τη βελτίωση όσμης και γεύσης του νερού,
 • την απόσμηση αλκοόλης (ειδική περιπτώση).

Η απόδοση των φίλτρων εξαρτάται από τον σωστό σχεδιασμό της εγκατάστασης με βάση την εκάστοτε εφαρμογή και μπορεί να μετρηθεί με ειδικά test.

Ενεργού άνθρακα: 0.5-1.0 m³/h
Τύπος φίλτρου  AK 1054
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 0,5-1,0
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 1,2
Διάμετρος [mm] 254
Ύψος [mm] 1.600
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,051
Ενεργού άνθρακα: 0.8-1.6 m³/h
Τύπος φίλτρου  AK 1354
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 0,8-1,6
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 1,8
Διάμετρος [mm] 330,2
Ύψος [mm] 1.610
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,086
Ενεργού άνθρακα: 1.0-2.0 m³/h
Τύπος φίλτρου  AK 1465
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 1,0-2,0
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 2,3
Διάμετρος [mm] 355,6
Ύψος [mm] 1.890
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,099
Ενεργού άνθρακα: 1.3-2.6 m³/h
Τύπος φίλτρου  AK 1665
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 1,3-2,6
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 2,9
Διάμετρος [mm] 406,4
Ύψος [mm] 1.920
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,130

Αποσιδήρωσης (Φίλτρα Birm)

Η απομάκρυνση του σιδήρου από το νερό απαιτεί ειδική επεξεργασία, η οποία βασίζεται κυρίως στην δημιουργία δυσδιάλυτων ενώσεων σιδήρου. Το υλικό Birm είναι ένα υλικό ειδικά σχεδιασμένο για αυτό τον σκοπό προσφέροντας μια πληθώρα πλεονεκτημάτων, καθώς (μεταξύ άλλων) δεν απαιτεί χημικά για την αναγέννησή του και δεν καταναλώνεται κατά την λειτουργία του.

Ο δεσμευμένος σίδηρος αποβάλλεται, μέσω του περιοδικού πλυσίματος του φίλτρου, το οποίο πραγματοποιείται μέσω της αυτόματης χρονικής κεφαλής του.

Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή και η απομαγγάνωση του νερού με το ίδιο υλικό.

Αποσιδήρωσης: 0.5-1.0 m³/h
Τύπος φίλτρου BR 1054
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 0,5-1,0
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 1,5
Διάμετρος [mm] 254
Ύψος [mm] 1.600
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,051
Αποσιδήρωσης: 0.8-1.6 m³/h
Τύπος φίλτρου BR 1354
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 0,8-1,6
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 2,1
Διάμετρος [mm] 330,2
Ύψος [mm] 1.610
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,086
Αποσιδήρωσης: 1.0-2.0 m³/h
Τύπος φίλτρου BR 1465
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 1,0-2,0
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 3
Διάμετρος [mm] 355,6
Ύψος [mm] 1.890
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,099
Αποσιδήρωσης: 1.3-2.6 m³/h
Τύπος φίλτρου BR 1665
Συνδέσεις (In/Out) [“] 1
Παροχή νερού  [m³/h] 1,3-2,6
Παροχή ξεπλύματος [m³/h] 3,9
Διάμετρος [mm] 406,4
Ύψος [mm] 1.920
Επιφάνεια διήθησης [m²] 0,130