Συστήματα αφαλάτωσης νερού με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης - Αφαλάτωση θαλασσινού νερού (έως 50.000 ppm)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 2,4 m³/ημέρα)

Δείτε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 1200 m³/ημέρα)

Δείτε περισσότερα