Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατανάλωσης και της εκάστοτε εφαρμογής, διακρίνονται κυρίως δύο τύποι απιονιστών – Οι απιονιστές μικτής κλίνης και οι δίστηλοι απιονιστές

Οι χημικοί και μηχανολόγοι-μηχανικοί της εταιρείας μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα για την παραγωγή απιονισμένου νερού με τον αποδοτικότερο τρόπο.

Η σύσταση του νερού, η πηγή τροφοδοσίας, η εφαρμογή όπως και οι ανάγκες σε παραγωγή απιονισμένου νερού είναι μερικοί μόνο παράγοντες, που συντελούν για τη σωστή επιλογή του συστήματος και διάταξης απιονισμού.

Με γνώμονα τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη σας προσφέρουμε κυρίως δύο τύπους απιονιστών:

       Ι. Απιονιστές μικτής κλίνης και τους
       ΙΙ. Δίστηλους απιονιστές.

Η κύρια διαφορά των δύο συστημάτων είναι

 • αφ’ενός η επαναχρησιμοποίηση των ρητινών, όπου στην περίπτωση των δίστηλων απιονιστών διεξάγεται αναγέννηση με οξέα και βάσεις και συνεπώς αποδίδουν εκ νέου απιονισμένο νερό όπως και
 • η πολυπλοκότητα κατασκευής, καθώς οι απιονιστές μικτής κλίνης αποτελούν εύχρηστες λύσεις, αφού λόγω της εύκολης σύνδεσης και μεταφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήτοτε όπως π.χ. για το πλύσιμο φωτοβολταϊκών πάρκων ή προσόψεων γυάλινων κτιρίων.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται η ποιότητα του νερού τροφοδοσίας όπως και οι ανάγκες όσον αφορά στην ποιότητα του παραγόμενου νερού.

ΑΠΙΟΝΙΣΤΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
MIXED BED

Αποδίδουν έως 16 m³ απιονισμένου νερού
μέχρι κορεσμού της ρητίνης

Οι απιονιστές αυτοί εγκαθίστανται για την παραγωγή νερού με αγωγιμότητα 0.055-1 μS/cm.

Η ιοντοεναλλαγή πραγματοποιείται με ρητίνες μικτής κλίνης υψηλής ποιότητας.

Ενδεικτικές εφαρμογές είναι ο απιονισμός του νερού για:

 • την παραγωγή φαρμάκων,
 • την παραγωγή καλλυντικών,
 • την επεξεργασία τροφίμων και σκευασμάτων,
 • την παραγωγή υγρών μπαταρίας,
 • την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων,
 • την πλήρωση δικτύων θέρμανσης,
 • το πλύσιμο φωτοβολταϊκών πάνελ
 • τελικό πλύσιμο οχημάτων κ.α.,

Όλοι οι απιονιστές μικτής κλίνης μπορούν να εξοπλιστούν με αναλογικό ή ψηφιακό αγωγιμόμετρο υψηλής ακρίβειας, με την βοήθεια του οποίου εξακριβώνεται ο κορεσμός της ρητίνης και συνεπώς η αντικατάστασή της.

Δείτε περισσότερα
ΔΙΣΤΗΛΟΙ ΑΠΙΟΝΙΣΤΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Με αυτοματισμούς αναγέννησης της ρητίνης
Αποδίδουν έως 9,5 m³ απιονισμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων

H ονομασία των δίστηλων απιονιστών οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς ο απιονισμός διενεργείται σε δύο στήλες, στις οποίες γίνεται ξεχωριστά η ιοντοεναλλαγή.

Με την μέθοδο αυτή είναι δυνατή η παραγωγή νερού με αγωγιμότητα που κυμαίνεται μεταξύ 5-20 μS/cm. Η αγωγιμότητα του παραγόμενου νερού αναγράφεται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του ελεγχτή.

Στους δίστηλους απιονιστές δεν αντικαθίσταται η ρητίνη μετά τον κορεσμό τους, αλλά αναγεννάται με την βοήθεια υδροχλωρικού οξέως (HCl) και καυστικής σόδας (NaOH).

Η εντολή για αναγέννηση μπορεί να δοθεί:

 • είτε ογκομετρικά, αφού ο αισθητήρας ροής καταγράψει τον όγκο που είναι σε θέση να επεξεργαστεί ο εκάστοτε απιονιστής,
 • είτε με την υπέρβαση του ορίου αγωγιμότητας, που έχει ορισθεί από τον χρήστη.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Φαρμακευτική βιομηχανία,
 • Νοσοκομεία,
 • Εργαστηριακές χρήσεις
 • Πλυντήρια αυτοκινήτων
Δείτε περισσότερα