Δίστηλοι απιονιστές (Αυτόματοι και ημιαυτόματοι)

Οι δίστηλοι απιονιστές μπορούν να αποδώσουν μέχρι και 35 m³ ημερησίως

Συγκρότημα παραγωγής απιονισμένου νερού με ξεχωριστά δοχεία κατιονικής και ανιονικής ρητίνης. Το συγκρότημα αποτελείται από:

  • Δοχεία ρητίνης κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, ενισχυμένο με ίνες Fiberglas, δοκιμασμένα σε πίεση 10 bar.
  • 2 Κεντρικές βαλβίδες ελέγχου των φάσεων της αναγέννησης οίκου SIATA Ιταλίας
  • 1 Κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή οίκου SIATA Ιταλίας με αγωγιμόμετρο για τον ακριβή έλεγχο των φάσεων της αναγέννησης.
  • Δοχεία αποθήκευσης οξέως και βάσης για την αναγέννηση της κατιονικής και ανιονικής ρητίνης αντίστοιχα.
  • 2 Κεντρικούς σωλήνες με άνω και κάτω φίλτρα για την ομοιόμορφη διανομή του νερού και την συγκράτηση της ρητίνης.
  • 2 Βάνες λήψης δείγματος νερού, μία μετά την κατιονική και μία μετά την ανιονική στήλη.
  • Ανοξείδωτο ικρίωμα για την σταθερή εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Η εντολή για αναγέννηση μπορεί να δοθεί με τρεις τρόπους:

  • Χειροκίνητα
  • Ογκομετρικά με την κατανάλωση συγκεκριμένης ποσότητας νερού.
  • Με την υπέρβαση της οριακής τιμής αγωγιμότητας στο παραγόμενο νερό, που έχουμε προεπιλέξει.
DEM 27 DEM 41 DEM 58 DEM 83 DEM 125 DEM 150 DEM 200
Παροχή νερού [m³/h] 0,43 0,65 0,93 1,3 1,98 2,35 3,15
Ημερήσια απόδοση απιονισμένου νερού [m³] 1,3 1,9 2,7 4,0 5,9 7,2 9,5
Στόμια σύνδεσης
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Αντοχή [bar] 5
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 50
* Υπολογισμένη για πόσιμο νερό 350 ppm [CaCO3]
DEM 250 DEM 300 DEM 365 DEM 490 DEM 560 DEM730
Παροχή νερού [m³/h] 3,93 4,70 5,63 7,50 8,75 11,25
Ημερήσια απόδοση απιονισμένου νερού [m³] 12,0 14,4 18,0 24,4 37,0 36,0
Στόμια σύνδεσης 1 1/4¨ 1 1/4¨ 1 1/2¨ 1 1/2¨
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Αντοχή [bar] 5
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 50
* Υπολογισμένη για πόσιμο νερό 350 ppm [CaCO3]

Ζητήστε προσφορά