Συστήματα αφαλάτωσης νερού με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης - Αφαλάτωση υφάλμυρου νερού (έως 8.000 ppm)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 3 m³/ημέρα)

Δείτε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 7 m³/ημέρα)

Δείτε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(13 έως 33 m³/ημέρα)

Δείτε περισσότερα