Συστήματα αφαλάτωσης νερού με την τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης

Η εταιρεία μας κατασκευάζει συστήματα αφαλάτωσης, τα οποία βασίζονται στην αρχή λειτουργίας της αντίστροφης όσμωσης.

Τα συστήματα αυτά βρίσκουν εφαρμογή σε:

  • οικίες, οι οποίες τροφοδοτούνται με νερό υψηλής αγωγιμότητας (συνήθως σε νησιωτικές περιοχές),
  • βιομηχανίες, για την τροφοδοσία μηχανημάτων (πύργοι ψύξης, ατμογεννήτριες, νερό παραγωγής),
  • νοσοκομεία (παραγωγή υπερκάθαρου νερού).

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του παραγόμενου νερού, η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει λύσεις, οι οποίες θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής.

Οι χημικοί και μηχανολόγοι-μηχανικοί της εταιρείας μας θα σας βοηθήσουν όχι μόνο να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα αφαλάτωσης αλλά και την κατάλληλη προ- και μετεπεξεργασία, καθώς αυτά τα στάδια είναι εξίσου σημαντικά όσο το στάδιο της αφαλάτωσης.

Η σύσταση του νερού, η πηγή τροφοδοσίας, η εφαρμογή, όπως και οι ημερήσιες ανάγκες σε παραγωγή αφαλατωμένου νερού είναι μερικοί μόνο παράγοντες, που συντελούν για τη σωστή επιλογή του συστήματος αντίστροφης όσμωσης.

Γλυκό Νερό (έως 1.000 ppm)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 3m³/μέρα)

Δείτε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 7m³/μέρα)

Δείτε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(13 έως 33 m³/μέρα)

Δείτε περισσότερα

Υφάλμυρο νερό (έως 8.000 ppm)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 3m³/μέρα)

Δείτε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 7m³/μέρα)

Δείτε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(13 έως 33 m³/μέρα)

Δείτε περισσότερα

Θαλασσινό νερό (έως 50.000 ppm)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 2,4m³/μέρα)

Δείτε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

(έως 1200m³/μέρα)

Δείτε περισσότερα