Συστήματα αφαλάτωσης νερού με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης

Η HYDRACOM κατασκευάζει συστήματα αφαλάτωσης νερού, τα οποία βασίζουν την λειτουργία τους στην μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.

Ανάλογα με την ποιότητα του προς επεξεργασία νερού, τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις σε αφαλατωμένο νερό, η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει λύσεις, οι οποίες θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας (χημικοί, μηχανολόγοι-μηχανικοί) χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα σχεδιασμού και τηρώντας αυστηρά όλους τους κανονισμούς και προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τόσο ως προς την ποιότητα κατασκευής, όσο και ως προς την ποιότητα του παραγόμενου νερού, θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα αφαλάτωσης ούτως ώστε το νερό να έχει την αναμενόμενη ποιότητα και το σύστημα να λειτουργεί με ασφάλεια, οικονομικά, απρόσκοπτα και διαχρονικά.

Κατά τον σχεδιασμό συγκροτημάτων αντίστροφης όσμωσης λαμβάνουμε υπόψιν μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Προέλευση και χημική σύσταση του προς επεξεργασία νερού νερού
 • Ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις σε κατεργασμένο νερό/ημέρα
 • Σκοπός χρήσης του κατεργασμένου νερού
 • Δυνατότητες αποθήκευσης του ακατέργαστου και του κατεργασμένου νερού
 • Καταλληλότητα του χώρου εγκατάστασης των μηχανημάτων
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Δυνατότητα αποχέτευσης αποβαλλόμενου νερού
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Λειτουργικό κόστος εγκατάστασης, χρόνος απόσβεσης κλπ.
 • Αφαλάτωση γλυκού νερού (έως 1.000 ppm)

  ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  (έως 3 m³/ημέρα)

  Δείτε περισσότερα

  ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  (έως 7 m³/ημέρα)

  Δείτε περισσότερα

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  (13 έως 33 m³/ημέρα)

  Δείτε περισσότερα

  Αφαλάτωση υφάλμυρου νερού (έως 8.000 ppm)

  ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  (έως 3 m³/ημέρα)

  Δείτε περισσότερα

  ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  (έως 7 m³/ημέρα)

  Δείτε περισσότερα

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  (13 έως 33 m³/ημέρα)

  Δείτε περισσότερα

  Αφαλάτωση θαλασσινού νερού (έως 50.000 ppm)

  ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  (έως 2,4 m³/ημέρα)

  Δείτε περισσότερα

  ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  (έως 1200 m³/ημέρα)

  Δείτε περισσότερα
  Τι είναι η όσμωση;

  Η όσμωση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται, όταν π.χ. σε ένα δοχείο δύο διαλύματα νερού ίδιου όγκου με διαφορετική όμως πυκνότητα χωριστούν με μία ημιπερατή μεμβράνη.

  Ο ρόλος της ημιπερατής μεμβράνης είναι να επιτρέπει μόνο στο νερό όχι όμως και στα άλατα να την διαπερνούν προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση.

   

  Σύμφωνα με το φαινόμενο της όσμωσης, αυτό που παρατηρείται με την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος είναι η μεταφορά νερού από το αραιότερο προς το πυκνότερο διάλυμα (όσμωση) με αποτέλεσμα την συμπύκνωση και την πτώση στάθμης στο αραιότερο διάλυμα και την αραίωση και την ανύψωση της στάθμης στο πυκνότερο διάλυμα.

  Μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου παρατηρείται εξισορρόπηση του φαινομένου.

  Αυτό συμβαίνει, διότι η ανύψωση της στάθμης του νερού στο πυκνότερο διάλυμα δημιουργεί μια πίεση, οποία χαρακτηρίζεται ως οσμωτική πίεση και είναι αυτή η δύναμη, η οποία αναγκάζει το νερό να κινηθεί και πάλι προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από το πυκνότερο προς το αραιότερο διάλυμα.

  Έπειται από κάποιο χρονικό διάστημα οι δύο αυτές δυνάμεις ισσοροπούν και η διαφορά στάθμης του νερού και στα δύο διαλύματα διατηρείται σταθερή.

  Τι είναι η αντίστροφη όσμωση;

  Αντίθετα, αν ασκήσουμε πίεση π.χ. με την βοήθεια μιας αντλίας υψηλής πιέσεως στο πυκνότερο διάλυμα (π.χ. γλυκό, υφάλμυρο ή θαλασσινό νερό) θα αναγκάσουμε μια ποσότητα του νερού να καταφέρει να διαπεράσει τους μικροσκοπικούς πόρους της ημιπερατής μεμβράνης ως κατεργασμένο ή αφαλατωμένο νερό αφήνοντας τα άλατα πίσω του (αποβαλόμενο ή συμπυκνωμένο νερό).

  Επειδή το φαινόμενο, που παρατηρείται λειτουργεί αντίστροφα ως προς το φυσικό φαινόμενο, το χαρακτηρίζουμε ως αντίστροφη όσμωση.

  Που βρίσκουν εφαρμογή τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης;

  Τα ως άνω συστήματα βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ άλλων σε:

  Οικίες, οι οποίες δεν συνδέονται σε δίκτυο πόσιμου νερού και διαθέτουν προς επεξεργασία υφάλμυρο ή θαλασσινό νερό.
  Ξενοδοχεία , παράκτιων ή νησιωτικών περιοχών.
  Μαζική εστίαση (ύδρευση, πλυντήρια πιάτων/ρούχων, μηχανές καφέ, μηχανές παρασκευής παγοκύβων κλπ.)
  Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, επεξεργασίας μετάλλων, φαρμακευτικές βιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής χημικών υλών κλπ., για την τροφοδοσία μηχανημάτων (αφαλάτωση νερού τροφοδοσίας πύργων ψύξεως, ατμογεννητριών, ατμολεβήτων, νερό παραγωγής κλπ.)
  Νοσοκομεία (παραγωγή υπερκάθαρου νερού εργαστηρίων, τροφοδοσία πλυντηρίων αποστείρωσης ιατρικών εργαλίων, επεξεργασία νερού μονάδων τεχνητού νεφρού).
  Σκάφη αναψυχής
  Άρδευση (επαγγελματικές καλλιέργιες κλπ.)