Τα φίλτρα νερού, που διατίθενται για οικίες είναι κυρίως τα:

  • φίλτρα κεντρικής παροχής, τα οποία εγκαθίστανται κυρίως στην κεντρική παροχή της οικίας και έχουν ως σκοπό την απομάκρυνση στερεών σωματιδίων (χαλίκι, χώμα, λάσπη, σκουριά, κ.α.) και
  • τα φίλτρα κουζίνας τα οποία τοποθετούνται άνω ή κάτω πάγκου της κουζίνας και τα οποία έχουν ως σκοπό την περαιτέρω διήθηση και απορρόφηση χημικών ενώσεων (μεταξύ άλλων και του χλωρίου), μικρορογανισμών και ιών που μπορεί να εμπεριέχονται στο νερό.

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Πλαστικά φίλτρα φυσιγγίων
(Made in Italy)

Ορειχάλκινα φίλτρα φυσιγγίων
(Made in Germany)

Χειροκίνητα αυτοκαθαριζόμενα
(Primus – Honeywell)

Αυτόματα αυτοκαθαριζόμενα
(Infinity – BWT)

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Φίλτρα άνω πάγκου

Τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας και συνδέεται στη βρύση του νεροχύτη μέσω ειδικών εξαρτημάτων, που εμπεριέχονται στη συσκευασία. Μέσω διανομέα μπορεί να επιλεγεί, πότε το νερό θα φιλτράρεται μέσω του φίλτρου.

Το ανταλλακτικό φυσίγγιο είναι κοκκοειδούς  ενεργού άνθρακα με άριστες απορροφητικές ιδιότητες και η συχνότητα αλλαγής του είναι 6-12 μήνες.

Το φυσίγγιο έχει τυποποιημένες διαστάσεις και είναι συμβατό με φυσίγγια διαφόρων εταιρειών.

Μονά κάτω πάγκου

Τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας στη γραμμή του κρύου νερού, ως αποτέλεσμα να φιλτράρεται όλη η ποσότητα νερού, που λαμβάνεται στην κουζίνα.

Το ανταλλακτικό φυσίγγιο είναι κοκκοειδούς  ενεργού άνθρακα με άριστες απορροφητικές ιδιότητες και η συχνότητα αλλαγής του είναι 6-12 μήνες.

Το φυσίγγιο έχει τυποποιημένες διαστάσεις και είναι συμβατό με φυσίγγια διαφόρων εταιρειών.

Διπλά κάτω πάγκου

Στο διπλό φίλτρο προηγείται του ενεργού άνθρακα ένα φυσίγγιο στερεών σωματιδίων, το οποίο έχει ως σκοπό τη δέσμευση του κύριου φορτίου στερεών σωματιδίων, το οποίο διαφορετικά θα δεχόταν το φυσίγγιο του ενεργού άνθρακα.

Συχνότητα αντικατάστασης:
Στερεών σωματιδίων: 6 μήνες.
Ενεργού άνθρακα: 6-12 μήνες.

Τα φυσίγγια έχουν τυποποιημένες διαστάσεις και είναι συμβατά με φυσίγγια διαφόρων εταιρειών.

Τριπλά κάτω πάγκου

Το τριπλό φίλτρο εγκαθίσταται σε περιπτώσεις που έχει εξακριβωθεί πως στο νερό υπάρχουν ιοί ή βαρέα μέταλλα. Μέσω του τρίτου φυσιγγίου συμπαγούς ενεργού άνθρακα (carbon block) είναι δυνατή η δέσμευση των αυτών παθογόνων μικροοργανισμών και επιβλαβών στοιχείων.

Συχνότητα αντικατάστασης:
Στερεών σωματιδίων: 6 μήνες.
Κοκκοειδούς ενεργού άνθρακα: 6-12 μήνες.
Συμπαγούς ενεργού άνθρακα: 6-12 μήνες.

Τα φυσίγγια έχουν τυποποιημένες διαστάσεις και είναι συμβατά με φυσίγγια διαφόρων εταιρειών.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ

Στερεών σωματιδίων

πολυπροπυλενίου
ή νήματος

Ενεργού άνθρακα CTO

κοκκοειδούς για αφαίρεση χλωρίου και επικίνδυνων χημικών ενώσεων

Ενεργού άνθρακα PB

συμπαγούς για αφαίρεση ιών και βαρέων μετάλλων