Περιγραφή/ Λειτουργίες

Ογκομετρικός αποσκληρυντής (μείωση λειτουργικού κόστους)

Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για εύκολη χρήση.

Χειροκίνητη έναρξη αναγέννησης με το πάτημα ενός μπουτόν!

Ενημερώση, όταν ο αποσκληρυντής τεθεί εκτός λειτουργίας για πάνω απο 3 ημέρες.

Κατιονική ρητίνη, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό

Διακόπτης στάθμης (φλοτέρ)

Απενεργοποίηση των πλήκτρων εισαγωγής για λόγους ασφαλείας και αποφυγή λαθών

Τέσσερις τύποι αναγέννησης

Οι αποσκληρυντές της σειράς Hydrasoft είναι ογκομετρικοί & compact, οι οποίοι συνδυάζουν όλες τις σύγχρονες λειτουργίες ενός αποσκληρυντή στην καλύτερη σχέση απόδοσης τιμής της αγοράς.

 

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Hydrasoft
RX 20
(1-2 Ατόμων)
Hydrasoft
RX 24
(1-2 Ατόμων)
Hydrasoft
RX 32
(3-5 Ατόμων)
Ποσότητα ρητίνης στη φιάλη [l] 4 6 8
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
20 24 32
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 1,0 m³ 1,2 m³ 1,6 m³
Στόμια σύνδεσης 3/4″ 3/4″ 3/4″
Παροχή νερού [m³/h] 2,0 2,0 2,0
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1,5 1,5 1,5
Αντοχή [bar] 6 6 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220 220 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 50 50 50

Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH