Οι αποσκληρυντές της σειράς Hydrasoft είναι ογκομετρικοί με ενσωματωμένο δοχείο άλατος (compact). Συνδυάζουν κορυφαία τεχνολογία σε προσιτή τιμή.
Ζητήστε προσφορά

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Ογκομετρική λειτουργία (οικονομία στην κατανάλωση νερού & άλατος)

Ψηφιακή έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για εύκολη χρήση.

Δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης αναγέννησης με το πάτημα ενός μπουτόν!

Ενημερώση, όταν ο αποσκληρυντής τεθεί εκτός λειτουργίας για πάνω απο 3 ημέρες.

Κατιονική ρητίνη άριστης ποιότητας, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό

Διακόπτης στάθμης (φλοτέρ) για αποφυγή υπερχείλισης σε περίπτωση βλάβης

Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων για προστασία επέμβασης στο πρόγραμμα από ανειδίκευτο προσωπικό

Τέσσερις τύποι αναγέννησης

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Hydrasoft
RX 20
(1-2 Ατόμων)
Hydrasoft
RX 24
(1-2 Ατόμων)
Hydrasoft
RX 32
(3-5 Ατόμων)
Όγκος ρητίνης [l] 4 6 8
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
20 24 32
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 1,0 m³ 1,2 m³ 1,6 m³
Διάμετρος στομίων σύνδεσης 3/4″ 3/4″ 3/4″
Παροχή νερού [m³/h] 2,0 2,0 2,0
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1,5 1,5 1,5
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] 6 6 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220 220 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 30 30 30

Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH

Ζητήστε προσφορά