ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

έως 1,5 m³/μέρα

Αποσκληρυντές μικρών διαστάσεων για τροφοδοσία π.χ.

 • Spa
 • Ατμογεννητριών χαμάμ
 • Μηχανών παγοκύβων & καφέ
 • Πλυντηρίων πιάτων
 • Συσκευών υδρονέφωσης
 • Πλυστικών μηχανών υψηλής πιέσεως
 • Επαγγελματικών φούρνων
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

 

έως 6 m³/μέρα

Αποσκληρυντές σύγχρονης τεχνολογίας για εγκατάσταση στην κεντρική παροχή οικιών 1-10 ατόμων.

Λόγω compact κατασκευής επιτυγχάνουν εξοικονόμηση χώρου ενώ παράλληλα λόγω της ογκομετρικής τους λειτουργίας οδηγούν σε εξοικονόμηση νερού και άλατος.

Ενδεικτικές εφαρμογές είναι:

 • Οικίες
 • Μαζική εστίαση
 • Βιοτεχνίες
 • Τροφοδοσία συστημάτων αντίστροφης όσμωσης
 • Μηχανές παραγωγής παγοκύβων
 • Επαγγελματικά πλυντήρια κ.λ.π.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

έως 200 m³/μέρα

Επαγγελματικοί και βιομηχανικοί αποσκληρυντές στιβαρής κατασκευής, κατάλληλοι να καλύψουν υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα και παροχή νερού.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Βιομηχανικές μονάδες
 • Νοσοκομεία
 • Ξενοδοχεία
 • Βιοτεχνίες
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συχνές ερωτήσεις:

Τι είναι και πως λειτουργεί ο αποσκληρυντής

Κατά την βροχόπτωση το νερό θεωρείται σχεδόν απιονισμένο και απαλλαγμένο από άλατα. Κατά την διείσδυσή του στο έδαφος εμπλουτίζεται με ανθρακικά, θειικά, πυρητικά κ.λ.π. άλατα ανάλογα με τα στρώματα πετρωμάτων που διαπερνά. Στη συνέχεια καταλήγει σε πηγές ή συγκεντρώνεται σε φυσικές δεξαμενές νερού σχηματίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα.

Ο βαθμός εμπλουτισμού του νερού με άλατα, σχετίζεται με το είδος και το βαθμό διαλυτότητας των αλάτων, με τα οποία έρχεται σε επαφή καθώς και με το χρόνο επαφής του με αυτά. Δυσδιάλυτα άλατα, όπως ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο συνθέτουν την ανθρακική σκληρότητα του νερού και είναι εκείνα που θα πρέπει να απομακρυνθούν με σκοπό την αποφυγή αποθέσεων σε συσκευές και μηχανήματα, που θερμαίνουν νερό.

Για την αφαίρεση ή την μείωση της σκληρότητας του νερού χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως αποσκληρυντές. Η λειτουργία τους βασίζεται στην ιδιότητα των ιοντοεναλλακτικών ρητινών, να δεσμεύουν ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου από το σκληρό νερό, ενώ την ίδια στιγμή να το εμπλουτίζει με ιόντα νατρίου μετατρέποντας έτσι τα δυσδιάλυτα ανθρακικά άλατα σε ευδιάλυτα νατρίου, τα οποία δεν επικάθονται. Μετά τη διέλευση ποσότητας σκληρού νερού από το στρώμα της ρητίνης επέρχεται ο κορεσμός της και καθίσταται αναγκαίος ο εμποτισμός της με κορεσμένο διάλυμα άλμης με σκοπό την αναγέννησή της. Η διαδικασία της αναγέννησης γίνεται αυτόματα, έπειτα από τη διέλευση συγκεκριμένου χρόνου (χρονικοί αποσκληρυντές) ή όγκου νερού (ογκομετρικοί αποσκληρυντές).

 

Για να είναι κατάλληλο το αποσκληρυμένο νερό να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο γίνεται ανάμειξή του με σκληρό νερό έως ότου επιτευχθεί η ιδανική σκληρότητα των 7-8 γερμανικών βαθμών.

Σε άλλες απαγγελματικές εφαρμογές το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντελώς αποσκληρυμένο, χωρίς καμία ανάμειξη (παραγωγή ατμού, τροφοδοσία συγκροτημάτων αντίστροφης όσμωσης κ.λ.π.)

Πότε χρειάζομαι έναν αποσκληρυντή νερού

Η εγκατάσταση ενός αποσκληρυντή στον οικιακό τομέα απαιτείται, όταν η σκληρότητα του νερού υπερβαίνει σημαντικά την ιδανική σκληρότητα για πόσιμο νερό, που κυμαίνεται από 7 – 8 γερμανικούς βαθμούς.

Σε επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές είναι πιθανόν να απαιτείται ολική απσκλήρυνση του νερού ακόμη και στην περίπτωση, που το νερό δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό (π.χ. παραγωγή παγοκύβων, καφέ, τροφοδοσία ατμολεβήτων ή ατμογεννητριών, τροφοδοσία πύργων ψύξεως ή συγκροτημάτων αφαλάτωσης νερού με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης).

Συνήθη προβλήματα αποθέσεων αλάτων παρατηρούνται σε:

Ηλεκτρικές αντιστάσεις συσκευών, που θερμαίνουν νερό, όπως:

• ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
• ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ/ΠΙΑΤΩΝ
• ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ
• ΜΠΟΙΛΕΡ
• ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΧΑΜΑΜ
• SPA
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

Δίκτυα ζεστού νερού

Οι επικαθίσεις αλάτων στην εσωτερική επιφάνεια δικτύων ζεστού νερού μπορεί να οδηγήσει σε δραστική μείωση της παροχής τους.

Πρόσθετα οι επικαθίσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως μονωτικό υλικό και να εμποδίσουν την μετάδοση θερμότητας σε εναλλάκτες π.χ. υδρόψυκτων κυκλωμάτων πύργων ψύξεως ή στους αυλούς ατμολεβήτων .

Μεμβράνες συγκροτημάτων αντίστροφης όσμωσης

Σημαντικό στάδιο προκατεργασίας σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης είναι η απομάκρυνση ή η σταθεροποίηση των ανθρακικών αλάτων του νερού για την αποφυγή επικαθίσεων στις μεμβράνες (scaling). Σε περίπτωση, που το λειτουργικό κόστος του αποσκληρυντή δεν είναι απαγορευτικό, ενδείκυνται αυτή η λύση, καθώς τα άλατα αφαιρούνται από το προς αφαλάτωση νερό, καθιστώντας έτσι δυνατή την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης του συστήματος της αντίστροφης όσμωσης.

Το γεγονός αυτό συμβάλει συνολικά στην εξοικονόμιση ενέργειας και νερού καθώς παράγεται η επιθυμητή ποσότητα σε λιγότερο χρόνο. Έτσι μειώνεται αισθητά το λειτουργικό κόστος του συγκροτήματος της αφαλάτωσης.

Παραγωγή παγοκύβων

Η αποσκλήρυνση για την παραγωγή παγοκύβων είναι σημαντική τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα του παγοκύβου (διαυγές παγάκι), όσο και για την προστασία των παγομηχανών, οι οποίες εμφανίζουν συχνά μικρές διατομές, οι οποίες μπορούν να φράξουν εύκολα απο επικαθίσεις αλάτων.

Μείωση στην κατανάλωση απορρυπαντικού πλυντηρίων

Η δοσολογία του απορρυπαντικού εξαρτάται από την ποιότητα του νερού τροφοδοσίας του πλυντηρίου. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο μεγαλύτερη δοσολογία απορρυπαντικού πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σε πολύ σκληρά νερά η δοσολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 30%, γεγονός, το οποίο εκτινάσσει το κόστος πλύσης λόγω αυξημένης κατανάλωσης απορρυπαντικών.

Με την εγκατάσταση ενός αποσκληρυντή, το κόστος αυτό μπορεί να αποφευχθεί και η απόσβεση του κόστους του μπορεί να επισπευσθεί σημαντικά.

Προβλήματα αισθητικής στο μπάνιο σας

Οι αποθέσεις αλάτων δημιουργούν προβλήματα αισθητικής στα πλακάκια του μπάνιου σας, στις μπαταρίες, στις γυάλινες επιφάνειες, στις κεφαλές ντους κλπ.

Αυτό συνεπάγεται αυξημένο κόστος σε απορρυπαντικά για τον καθαρισμό τους και σπατάλη χρόνου.

Πώς μπορώ να μετρήσω την σκληρότητα του νερού, που θέλω να επεξεργαστώ;

Test-Kit Σκληρότητας

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού γίνεται εύκολα και γρήγορα με ειδικά τεστ σκληρότας (σταγόνες).

Πρόκειται για σταγόνες, οι οποίες όταν έρθουν σε επαφή με το δείγμα, του οποίου την σκληρότητα θέλουμε να μετρήσουμε προσδίδουν ένα συγκεκριμένο χρώμα στο διάλυμα. Η σκληρότητα προκύπτει από τον αριθμό των σταγόνων, που θα απαιτειθεί να προστεθούν στο διάλυμα, μέχρι αυτό να αλλάξει χρώμα. Κάθε σταγόνα αντιστοιχεί σε έναν γερμανικό βαθμό dH°.

Μπορείτε να μετρήσετε μόνοι σας το νερό, το οποίο επιθυμείτε να αποσκληρύνετε χρησιμοποιώντας τα ειδικά τεστ κιτ σκληρότητας της εταιρείας μας.

Test kit sklhrotitas aposklhrynti
Πότε ένας αποσκληρυντής νερού δεν είναι πλέον αρκετός; (αποσκλήρυνση ή αφαλάτωση;)

Νερά με υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα (υφάλμυρα ή θαλασσινά)

Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί, πως το νερό είναι ιδιαίτερα σκληρό (π.χ. άνω των 40 γερμανικών βαθμών), είναι πολύ πιθανόν αυτό να οφείλεται σε εισχώρηση θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα. Αναλόγως του ποσοστού ανάμιξης, το νερό αυτό χαρακτηρίζεται ως υφάλμυρο ή θαλασσινό.

Στην περίπτωση αυτή δεν ενδείκνυται η επεξεργασία του με την μέθοδο της αποσκλήρυνσης αλλά θα πρέπει να γίνει αφαλάτωση με ειδικά συγκροτήματα αντίστροφης όσμωσης.

Ενδείξεις, πως το νερό σας δεν είναι πλέον στα όρια του πόσιμου νερού:

Μέτρηση αγωγιμότητας με ειδικό μετρικό όργανο (αγωγιμόμετρο).
Τα υφάλμυρα/ θαλασσινά νερά εμφανίζουν υψηλή αγωγιμότητα (άνω των 1.500 μS/cm).

Εμφάνιση διάβρωσης (σκουριάς) σε μεταλλικές επιφάνειες.

Με ποιο κόστος αναλώσιμων πρέπει να υπολογίζω;

Αλάτι σε ταμπλέτα (υψηλής καθαρότητας)

Το αναλώσιμο όλων των αποσκληρυντών νερού είναι το αλάτι. Για έναν οικιακό αποσκληρυντή υπολογίζεται πως καταναλώνεται περίπου ένας σάκος των 20- 25 kg/μήνα.

Η εταιρεία μας προτείνει και μπορεί να σας προμηθεύσει με αλάτι σε μορφή ταμπλέτας, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλής καθαρότητας.

Εισάγεται από χώρες της Ευρώπης (κυρίως Γαλλία, Γερμανία), είναι ορυκτό αλάτι και κατά την παραγωγή του πληρεί όλους τους προβλεπόμενους κανονισμούς όσον αφορά την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί για τρόφιμα.

Ποιον τύπο αποσκληρυντή χρειάζομαι / Πως επιλέγω τη δυναμικότητά του (μέγεθος) / Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να προσέξω κατά την επιλογή;

Τύποι αποσκληρυντών:

Οι αποσκληρυντές χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες – στους χρονικούς και στους ογκομετρικούς. Για την επιλογή του κατάλληλου αποσκληρυντή θα πρέπει να έχουμε προσδιορίσει την χρήση και εφαρμογή του. Προκειμένου να μπορεί ο αποσκληρυντής να αποδώσει την ποσότητα μαλακού νερού, για την οποία είναι σχεδιασμένος, θα πρέπει να εκτελεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται ως αναγέννηση.
Η χρονική και η ογκομετρική λειτουργία καθορίζουν τον τρόπο, με τον οποίο θα εκτελείται η αναγέννηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Στους χρονικούς αποσκληρυντές εκτελείται η αναγέννηση χρονικά, δηλαδή μετά το πέρας ενός προεπιλεγμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο έχει οριστεί από τον χρήστη. Ο χρόνος μεταξύ δύο αναγεννήσεων υπολογίζεται με βάση την ικανότητα αποσκλήρυνσης του μηχανήματος και την εκτιμώμενη ημερήσια κατανάλωση νερού. Η εγκατάσταση ενός χρονικού αποσκληρυντή προϋποθέτει σταθερές ημερήσιες καταναλώσεις, καθώς δεν μπορεί να καταγράψει την πραγματική κατανάλωση νερού.

Καθώς η τεχνολογία των χρονικών αποσκληρυντών μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη νερού και άλατος, η εταιρεία μας προτείνει την λύση του ογκομετρικού αποσκληρυντή..

Εναλλακτικά στους χρονικούς αποσκληρυντές διατίθενται οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές, στους οποίους η αναγέννηση εκτελείται ογκομετρικά. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης θα πρέπει να μετρήσει την σκληρότητα του προς αποσκλήρυνση νερού στην είσοδο του αποσκληρυντή. Στη συνέχεια μετράται με μεγάλη ακρίβεια η ποσότητα του νερού, η οποία έχει επεξεργαστεί μέσω ειδικού αισθητήρα ροής, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην κεφαλή του αποσκληρυντή – πρόκειται δηλαδή για ένα σύγχρονο και ακριβές σύστημα ελέγχου της αναγέννησης. Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεστε μέχρι και το τελευταίο λίτρο νερού, που μπορεί να αποδώσει ο αποσκληρυντής, πετυχαίνοντας έτσι μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση νερού και άλατος.

Το γεγονός αυτό καθιστά τους ογκομετρικος αποσκληρυντές ιδιαίτερα οικονομικούς ως προς την λειτουργία, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται διακύμανση στις ημερήσιες καταναλώσεις.

Είναι ασφαλής μέθοδος για την επεξεργασία πόσιμου νερού;

Η αποσκλήρυνση βασίζεται στην μέθοδο των ιοντοεναλλακτικών ρητινών. Σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται ρητίνες, γνωστών οίκων παραγωγής, οι οποίες είναι ειδικά εγκεκριμένες για πόσιμο νερό.

Πέραν αυτού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ο βαθμός αποσκλήρυνσης του νερού τροφοδοσίας και η περιεκτικότητά του σε ιόντα νατρίου. Για μείωση της σκληρότητας κατά έναν γερμανικό βαθμό, το μαλακό νερό εμπλουτίζεται κατά 8,2 mg/l με ιόντα νατρίου.

Ενδέχεται λοιπόν κατά την διαδικασία της αποσκλήρυνσης το επεξεργασμένο νερό να υπερβεί τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια, που έχουν θεσπιστεί από την ευρωπαϊκή ένωση και να αποτελέσει πρόβλημα για άτομα π.χ. που έχουν υπέρταση.

Ποια η διαφορά του ηλεκτρονικού αποσκληρυντή από τον κλασικό;

Η εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού αποσκληρυντή (τεχνολογία περιελίξεων καλωδίων γύρω από τον σωλήνα ύδρευσης) είναι μία μέθοδος δύσκολα μετρήσιμη ως προς την αποτελεσματικότητά της και ενδείκνυται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπου η κατανάλωση νερού είναι πολύ μεγάλη και η αποσκλήρυνση με την κλασική μέθοδο κρίνεται οικονομικά ασύμφορη (π.χ. για εγκαταστάσεις αυτόματου ποτίσματος, πλήρωση πισίνας κλπ.).

Με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής δεν επέρχεται καμία μεταβολή στην χημική σύσταση του νερού. Τα άλατα ανθρακικού ασβεστίου και μαγνησίου δημιουργούν μικροκρυστάλλους, οι οποίοι αιωρούνται στο νερό ως μικροσωματίδια σκόνης και συμπαρασύρονται από αυτό χωρίς να μπορούν να επικαθίσουν.

Για λόγους, που σχετίζονται με την θερμοδυναμικά σταθερότερη ενεργειακή τους κατάσταση κατά την κρυσταλλοποίησή τους, τα άλατα αυτά διαλύονται ξανά και επανακρυσταλλοποιούνται στην αρχική φυσική τους μορφή, αν το νερό παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στάσιμο (π.χ. σε δεξαμενές ύδρευσης) με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει και πάλι το ίδιο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μονού και δίδυμου αποσκληρυντή;

Όλοι οι αποσκληρυντές νερού (χρονικοί και ογκομετρικοί) πραγματοποιούν περιοδικά την διαδικασία της λεγόμενης αναγέννησης. Μέσω της αναγέννησης ενεργοποιείται εκ νέου το υλικό, στο οποίο οφείλεται η αποσκλήρυνση (ρητίνη αποσκλήρυνσης). Εντούτοις, στους αποσκληρυντές μιας στήλης, δεν πραγματοποιείται η αποσκλήρυνση κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Για να αποκλειστεί η περίπτωση της τροφοδοσίας της κατανάλωσης με σκληρό νερό, εγκαθίστανται οι λεγόμενοι δίδυμοι αποσκληρυντές, οι οποίοι ακόμα και κατά την διάρκεια της αναγέννησης τροφοδοτούν την κατανάλωση με μαλακό νερό.