ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
έως 1,5 m³/μέρα

Μικροί σε όγκο αποσκληρυντές, για άμεση εγκατάσταση στην κατανάλωση.

Είναι ιδανικοί για εφαρμογές, στις οποίες η σκληρότητα ή οι καταναλώσεις είναι περιορισμένες.

Ενδεικτικές εφαρμογές είναι η αποσκλήρυνση του νερού:

 • τροφοδοσίας πύργων ψύξεως,
 • τροφοδοσίας ατμογεννητριών,
 • επαγγελματικών πλυντηρίων,
 • πλυστικών μηχανών,
 • επαγγελματικών μηχανών καφέ, κ.α.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ/ COMPACT

ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
έως 6 m³/μέρα

Compact αποσκληρυντές για την κεντρική παροχή.

Οι αποσκληρυντές της σειράς αυτής δεν διαθέτουν ξεχωριστό δοχείο άλατος (compact), καθώς η ογκομετρική τους λειτουργία τους καθιστούν ιδιαίτερα οικονομικών στην χρήση.

Ενδεικτικές εφαρμογές είναι η αποσκλήρυνση του νερού για:

 • για όλες τις καταναλώσεις της οικίας,
 • την μαζική εστίαση,
 •  την τροφοδοσία συστημάτων αντίστροφης όσμωσης,
 •  την παραγωγή παγοκύβων
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
έως 10.000 m³/μέρα

Επαγγελματικοί και βιομηχανικοί αποσκληρυντές υψηλών επιδόσεων.

Οι αποσκληρυντές αυτοί είναι σχεδιασμένοι για την αποσκλήρυνση ιδιαίτερα σκληρών νερών ή/και όταν ο αναγκαίος όγκος μαλακού νερού στην κατανάλωση είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

 • Βιομηχανία: Νερό χρήσης ή παραγωγής,
 • Νοσοκομεία,
 • Ξενοδοχειακές μονάδες.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πότε χρειάζομαι έναν αποσκληρυντή νερού

Ο αποσκληρυντής νερού είναι μια συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται για οικιακή και επαγγελματική χρήση, όταν παρατηρούνται επικαθίσεις ανθρακικών αλάτων σε σκεύη ή συσκευές.

Συνήθη προβλήματα είναι τα εξής:

Αντιστάσεις/ Εξάτμιση νερού/ Καταναλώσεις

Οι επικαθίσεις αλάτων δημιουργούν ένα θερμομονωτικό φίλμ σε αντιστάσεις, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται αποδοτικά η θερμική ενέργεια. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος, αφού η καταναλισκώμενη ενέργεια δεν δύναται να με μεταδοθεί για την θέρμανση του νερού, όπως επίσης και την καταστροφή των θερμαντικών στοιχείων λόγω συσσώρευσης μεγάλων ποσών θερμικής ενέργειας σε αυτά. Οι συνηθέστερες συσκευές, που προσβάλονται από τα άλατα αυτά είναι:

ΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ
ΤΑ ΜΠΟΙΛΕΡ
ΟΙ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΧΑΜΑΜ
ΤΖΑΚΟΥΖΙ (SPA)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

Το πρόβλημα παρουσιάζεται γενικά, όπου υπάρχει εξάτμιση σκληρού νερού.

Μείωση διατομής αγωγών λόγω αλάτων

Η επικάθιση αλάτων στην εσωτερική διατομή αγωγών μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη ενέργειας (σε περίπτωση, που το νερό αντλείται απο πιεστικό συγκρότημα) και σε αύξηση τριβών στην κατά την ροή του νερού. Η αύξηση των τριβών οδηγεί στην μείωση της παροχής στην κατανάλωση. Επιπλέον οι επικαθήσεις αυτές μπορούν να παρεμποδίσουν την μετάδοση θερμότητας σε κλειστά κυκλώματα θέρμανσης ή ψύξης .

Ειδικά σε υδρόψυκτα κυκλώματα ψύξης, στα οποία πραγματοποιείται αυτόματη πλήρωση νερού από το δίκτυο, είναι πιο αισθητό το πρόβλημα λόγω αυξημένης συγκέντρωσης αλάτων.

Προκατεργασία σε συγκροτήματα αντίστροφων οσμώσεων

Σημαντικό στάδιο προκατεργασίας σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης είναι η απομάκρυνση ή η σταθεροποίηση των ανθρακικών αλάτων του νερού για την αποφυγή επικαθίσεων στις μεμβράνες (scaling). Σε περίπτωση, που το λειτουργικό κόστος του αποσκληρυντή δεν είναι απαγορευτικό, ενδείκυνται αυτή η λύση, καθώς τα άλατα αφαιρούνται από το προς αφαλάτωση νερό, καθιστώντας έτσι δυνατή την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης του συστήματος της αντίστροφης όσμωσης.

Το γεγονός αυτό συμβάλει συνολικά στην εξοικονόμιση ενέργειας και νερού καθώς παράγεται η επιθυμητή ποσότητα σε λιγότερο χρόνο. Έτσι μειώνεται αισθητά το λειτουργικό κόστος του συγκροτήματος της αφαλάτωσης.

Παραγωγή παγοκύβων

Η αποσκλήρυνση για την παραγωγή παγοκύβων είναι σημαντική τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα του παγοκύβου (διαυγές παγάκι), όσο και για την προστασία των παγομηχανών, οι οποίες εμφανίζουν συχνά μικρές διατομές, οι οποίες μπορούν να φράξουν εύκολα απο επικαθίσεις αλάτων.

Κατανάλωση απορρυπαντικού

Η δοσολογία του απορρυπαντικού εξαρτάται από την ποιότητα του νερού τροφοδοσίας του πλυντηρίου. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο μεγαλύτερη δοσολογία απορρυπαντικού πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σε πολύ σκληρά νερά η δοσολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 30%, γενονός το οποίο εκτινάσει το κόστος πλύσης λόγω απορρυπαντικών. Με την εγκατάσταση ενός αποσκληρυντή μπορείτε να εξοικονομήσετε αυτά τα χρήματα κάνοντας απόσβεση στην κτήση του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Αισθητικά αποτελέσματα

Πώς μπορώ να μετρήσω την σκληρότητα του νερού που θέλω να επεξεργαστώ;

Test-Kit Σκληρότητας

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού, σε αντίθεση με την αγωγιμότητα, δεν γίνεται με ψηφιακό τρόπο αλλά με ειδικά τεστ σκληρότας (σταγόνες).

Πρόκειται για σταγόνες, οι οποίες όταν έρθουν σε επαφή με το δείγμα, του οποίου την σκληρότητα θέλουμε να μετρήσουμε προσδίδουν ένα συγκεκριμένο χρώμα στο διάλυμα. Η σκληρότητα προκύπτει από τον αριθμό των σταγόνων, που έχουν προστεθεί στο διάλυμα, μέχρι αυτό να αλλάξει χρώμα. Κάθε σταγόνα αντιστοιχεί σε έναν γερμανικό βαθμό dH°.

Μπορείτε να μετρήσετε μόνοι σας το νερό, το οποίο επιθυμείτε να αποσκληρύνετε με τα τεστ κιτ σκληρότητας της εταιρείας μας.

Test kit sklhrotitas aposklhrynti
Πότε ένας αποσκληρυντής νερού δεν είναι πλέον αρκετός; (Αποσκλήρυνση και αφαλάτωση)

Νερό υψηλής ηλ. αγωγιμότητας

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, πως το νερό είναι ιδιαίτερα σκληρό, μπορεί αυτό να οφείλεται σε εισχώρηση θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται πλέον για υφάλμυρο ή και θαλασσινό ακόμα νερό. Το νερό αυτό δεν κρίνεται πλέον πόσιμο και συνήθως εμφανίζει αυξημένη σκληρότητα. Η αποσκλήρυνση δεν είναι πλέον η ενδεδειγμένη λύση αλλά η αφαλάτωση του νερού.

Ενδείξεις, πως το νερό σας δεν είναι πλέον στα όρια του πόσιμου νερού:

Μέτρηση αγωγιμότητας με ειδικό μετρικό όργανο (αγωγιμόμετρο).
Τα υφάλμυρα/ θαλασσινά νερά εμφανίζουν υψηλή αγωγιμότητα.

Εμφάνιση διάβρωσης (σκουριάς) σε μεταλλικές επιφάνειες.

Ποιο κόστος αναλώσιμων πρέπει να υπολογίζω;

Αλάτι σε ταμπλέτα (υψηλής καθαρότητας)

Το αναλώσιμο όλων των αποσκληρυντών νερού είναι το αλάτι. Για έναν οικιακό αποσκληρυντή υπολογίζεται πως καταναλώνεται περίπου ένας σάκος των 20- 25 kg μήνα.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει με ορυκτό αλάτι υψηλής καθαρότητας σε ταμπλέτα ευρωπαϊκού οίκου παραγωγής, ειδικό για την χρήση του σε αποσκληρυντές

Ποιον τύπο αποσκληρυντή χρειάζομαι / Πως επιλέγω τη δυναμικότητά του (μέγεθος) / Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να προσέξω για την επιλογή;

Τύποι αποσκληρυντών:

Οι αποσκληρυντές χωρίζονται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες – στους χρονικούς και στους ογκομετρικούς. Για την επιλογή του κατάλληλου αποσκληρυντή θα πρέπει να έχουμε προσδιορίσει την χρήση και εφαρμογή του. Προκειμένου να μπορεί ο αποσκληρυντής να αποδώσει την ποσότητα μαλακού νερού, για την οποία είναι σχεδιασμένος, θα πρέπει να εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μια συγκεκριμένη διαδικασία, η λεγόμενη αναγέννηση.
Η χρονική και η ογκομετρική λειτουργία καθορίζουν τον τρόπο, με τον οποίο θα εκτελείται η αναγέννηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Στους χρονικούς αποσκληρυντές εκτελείται η αναγέννηση χρονικά, δηλαδή μετά το πέρας ενός χρονικού διαστήματος, το οποίο έχει οριστεί από τον χρήστη. Ο χρόνος μεταξύ αναγεννήσεων υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα του προς αποσκλήρυνση νερού. Η εγκατάσταση ενός χρονικού αποσκληρυντή προϋποθέτει σταθερές ημερήσιες καταναλώσεις, καθώς διαθέτουν ένα ανοιχτό σύστημα ελέγχου, στο οποίο δεν γίνεται μέτρηση της κατανάλωσης.

Καθώς η τεχνολογία των χρονικών αποσκληρυντών παρουσιάζουν μια παρωχημένη και ασύμφορη λύση, η εταιρεία μας προσφέρει αποκλειστικά ογκομετρικούς αποσκληρυντές.

Εναλλακτικά στους χρονικούς αποσκληρυντές διατίθενται οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές, στους οποίους η αναγέννηση εκτελείται ογκομετρικά. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει την σκληρότητα του προς αποσκλήρυνση νερού στην είσοδο του αποσκληρυντή. Στη συνέχεια μετράται με μεγάλη ακρίβεια η ποσότητα του νερού, η οποία έχει επεξεργαστεί μέσω ειδικού αισθητήρα ροής, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην κεφαλή του αποσκληρυντή – πρόκειται δηλαδή για ένα κλειστό σύστημα ελέγχου της αναγέννησης. Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεστε μέχρι και το τελευταίο λίτρο νερού, που μπορεί να αποδώσει ο αποσκληρυντής, πετυχαίνοντας έτσι μεγάλη οικονομία σε ποσότητα νερού και αλατιού. Το γεγονός αυτό καθιστά τους ογκομετρικος αποσκληρυντές ιδιαίτερα οικονομικούς ως προς την λειτουργία, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται διακύμανση στις ημερήσιες καταναλώσεις.

Είναι ασφαλής μέθοδος για την επεξεργασία πόσιμου νερού;

Η αποσκλήρυνση βασίζεται στην μέθοδο των ιοντοεναλλακτικών ρητινών. Σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται ρητίνες, γνωστών οίκων παραγωγής, οι οποίες είναι ειδικά εγκεκριμένες για πόσιμο νερό.

Ποια η διαφορά του ηλεκτρονικού αποσκληρυντή από τον συμβατικό;

Η χρήση του ηλεκτρονικού αποσκληρυντή (με πηνία) ενδείκνυται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες το νερό δεν εξατμίζεται και δεν αποθηκεύεται σε κάποια δεξαμενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα (π.χ. αποφυγή επικαθίσεων αλάτων σε μπεκ ποτίσματος). Ο λόγος οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας των αποσκληρυντών αυτών, καθώς δεν γίνεται αφαίρεση των αλάτων αλλά μεταβολή στην κρυσταλλική τους δομή, έτσι ώστε αυτά να μην επικάθονται. Αυτό σημαίνει πως η συγκέντρωση των αλάτων δεν αλλάζει μετά τον ηλεκτρονικό αποσκληρυντή, με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται μεταβολή στην σκληρότητα του νερού μετά απο την διέλευσή του απο τα πηνία. Επίσης τα άλατα επανέρχονται στην αρχική τους μορφή, αν το νερό μείνει για εύλογο χρονικό διάστημα στάσιμο.