Οι δίδυμοι αποσκληρυντές που σας προσφέρουμε είναι ογκομετρικής λειτουργίας (εξοικονόμηση αναλωσίμων) καθώς προσφέρουν αδιάκοπτα μαλακό νερό ακόμη και κατά την διάρκεια της αναγέννησης.
Ζητήστε προσφορά

Δίδυμοι Αποσκληρυντές (επαγγελματικοί) διατομής 1

Κεντρική ηλεκτρονική βαλβίδα οίκου FLECK-Αμερικής, σειράς 9.100 SΧΤ

Βαλβίδα ανάμειξης, πάνω στην κεφαλή για τη ρύθμιση της τελικής σκληρότητας

Κατιονική ρητίνη, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό

Δοχείο αποθήκευσης άλατος και διακόπτης στάθμης (φλοτέρ)

Δυνατότητα χειροκίνητης εντολής για αναγέννηση!

Συνεχής παροχή μαλακού νερού

Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση

Ογκομετρική λειτουργία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Duplex Fleck 60
διατομής 1″
Duplex Fleck 100
διατομής 1″
Duplex Fleck 180
διατομής 1″
Duplex Fleck 320
διατομής 1″
Duplex Fleck 400
διατομής 1″
Duplex Fleck 500
διατομής 1″
Ποσότητα ρητίνης στη φιάλη [l] 2 x 15 2 x 25 2 x 45 2 x 80 2 x 100 2 x 125
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
2 x 60 2 x 100 2 x 180 2 x 320 2 x 400 2 x 500
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 3,0 m³ 5,0 m³ 9,0 m³ 16,0 m³ 20,0 m³ 25,0 m³
Στόμια σύνδεσης 1″
Παροχή νερού [m³/h] 1,5-2,2 1,7-2,4 2,0-2,8 2,2-3,0 2,3-3,1 2,4-3,2
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Αντοχή [bar] 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 50
Διαστάσεις [mm]: 1.080 x 880 x 100 1.080 x 970 x 565 1.550 x 1140 x 565 1.550 x1320 x 565 1.840 x 1560 x 565 1.840 x 1640 x 723
* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH  

Δίδυμοι Αποσκληρυντές (επαγγελματικοί/ βιομηχανικοί) διατομής 11/2

Εξ’ολοκλήρου ορειχάλκινη ηλεκτρονική βαλβίδα οίκου FLECK-Αμερικής, σειράς 9.500 SΧΤ, διατομής 1 1/2″

Βαλβίδα ανάμειξης, πάνω στην κεφαλή για τη ρύθμιση της τελικής σκληρότητας

Κατιονική ρητίνη, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό

Δοχείο αποθήκευσης άλατος και διακόπτης στάθμης (φλοτέρ)

Δυνατότητα χειροκίνητης εντολής για αναγέννηση!

Συνεχής παροχή μαλακού νερού

Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση

Ογκομετρική λειτουργία

Οι δίδυμοι αποσκληρυντές που σας προσφέρουμε είναι ογκομετρικής λειτουργίας (εξοικονόμηση αναλωσίμων) καθώς προσφέρουν αδιάκοπτα μαλακό νερό ακόμη και κατά την διάρκεια της αναγέννησης.
Ζητήστε προσφορά
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Duplex Fleck 600
διατομής 1 1/2″
Duplex Fleck 700
διατομής 1 1/2″
Duplex Fleck 800
διατομής 1 1/2″
Duplex Fleck 900
διατομής 1 1/2″
Duplex Fleck 1.000
διατομής 1 1/2″
Duplex Fleck 1.200
διατομής 1 1/2″
Duplex Fleck 1.400
διατομής 1 1/2″
Ποσότητα ρητίνης στη φιάλη [l] 2 x 150 2 x 175 2 x 200 2 x 225 2 x 250 2 x 300 2 x 350
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
2 x 600 2 x 700 2 x 800 2 x 900 2 x 1.000 2 x 1.200 2 x 1.400
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 30,0 m³ 35,0 m³ 40,0 m³ 45,0 m³ 50,0 m³ 60,0 m³ 70,0 m³
Στόμια σύνδεσης 1 1/2″
Παροχή νερού [m³/h] 5,6-6,8 5,8-7,0 6,0-7,2 6,2-7,4 6,4-7,6 6,6-7,8 6,8-8,0
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Αντοχή [bar] 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 50
Διαστάσεις [mm]: 1.850 x 1.810 x 300 1.850 x 2.010 x 500 1.815 x 2.180 x 500 1.815 x 2.220 x 670 1.860 x 2.400 x 670 1.860 x 2.500 x920 2.060 x 2.500 x 920
* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH

Δίδυμοι Αποσκληρυντές (Bιομηχανικοί/ High Flow) - Αποδόσεις: 100 - 500 m³

Δίδυμοι βιομηχανικοί αποσκληρυντές με δοχεία ρητίνης από χάλυβα υψηλής μηχανικής αντοχής και εξοπλισμένοι με διαφραγματικές βαλβίδες ή  βαλβίδες τύπου butterfly. Οι αποσκληρυντές αυτοί είναι σχεδιασμένοι για μεγάλες συνεχείς παροχές μέχρι και 10.000 m³/h χωρίς ενδιάμεση δεξαμενή αποθήκευσης.

Εξοπλισμός:

 • 2x Δεξαμενές αποθήκευσης ρητίνης κατασκευασμένες από χάλυβα και βαμμένες εξωτερικά με ειδικό εποξειδικό χρώμα και ειδική αντιδιαβρωτική εσωτερική επίστρωση, η οποία είναι κατάλληλη για την επαφή με πόσιμο νερό,
 • Δοχεία άλατος από πολυαιθυλένιο, υλικό κατάλληλο για την επαφή με πόσιμο νερό,
 • Ισχυρά κατιονικές ρητίνες,
 •  Διάταξη διαφραγματικών ή butterfly βαλβίδων,
 •  Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) του οίκου Siemens, ο οποίος ρυθμίζει τις φάσεις της αναγέννησης μέσω των βαλβίδων που ελέγχει,
 •  Εσωτερικό σύστημα διανομής κατασκευασμένο από ABS και πολυπροπυλένιο,
 • Ογκομετρική λειτουργία με συνεχόμενη παροχή μαλακού νερού ακόμα και κατά τη διάρκεια της αναγέννησης,
 • Ενεργοποιήση ψυχρής επαφής κατά την διάρκεια της αναγέννησης για τον έλεγχο περιφερειακού εξοπλισμού (αντλίες, πιεστικά, συστήματα Α/Ω),
 • Εύκολος προγραμματισμός των φάσεων της αναγέννησης.

Μπορεί να προγραμματιστεί έτσι αναγέννηση με χρονική καθυστέρηση, προσαρμοσμένη στην έναρξη του συστήματος, όπως είναι δυνατή επίσης και η άμεση αναγέννηση με χειροκίνητη εντολή.

Μέσω του προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει με ακρίβεια τους κύκλους της αναγέννησης βασιζόμενη:

 • στην επιθυμητή ποσότητα του διαλύματος άλμης (g  NaCl ανά λίτρο ρητίνης),
 • την παροχή αναρρόφησης άλμης,
 • ποσότητα της ρητίνης στα δοχεία πιέσεως του αποσκληρυντή.

Έτσι δεν είναι πλέον απαραίτητες εργαστηριακές μετρήσεις. Ο ελεγκτής του συστήματος εξασφαλίζει ότι η αναγέννηση θα γίνεται αποδοτικά εξοικονομώντας έτσι νερό και αναλώσιμα (αλάτι).

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Industrial Duplex 2.000 Industrial Duplex 3.000 Industrial Duplex 4.000 Industrial Duplex 5.200 Industrial Duplex 6.000 Industrial Duplex 8.000 Industrial Duplex 10.000
Ποσότητα ρητίνης στη φιάλη [l] 2 x 500 2 x 750 2 x 1.000 2 x 1.300 2 x 1.500 2 x 2.000 2 x 2.500
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
2 x 2.000 2 x 3.000 2 x 4.000 2 x 5.200 2 x 6.000 2 x 8.000 2 x 10.000
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 100,0 m³ 150,0 m³ 200,0 m³ 260,0 m³ 300,0 m³ 400,0 m³ 500,0 m³
Στόμια σύνδεσης 2″ DN80 2″ ή DN80 DN80 DN100 DN100 DN125
Παροχή νερού [m³/h] 15,0-20,0 22,5-30,0 30,0-40,0 39,0-52,0 45,0-60,0 60,0-80,0 75,0-100,0
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Αντοχή [bar] 5
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 40
Διαστάσεις [mm]: 2.200 x 2.200 x 1.130 2.700 x 2.235 x 1.330 3.000 x 2.315 x 1.480 3.600 x 2.410 x 1.680 3.800 x 2.460 x 1.850 4.400 x 2.790 x 2.050 5.000 x 2.930 x 2.320
* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH

Ζητήστε προσφορά