Πισίνες, φίλτρα άμμου, αντλίες, φωτιστικά πισίνας, σκάλες, ηλεκτρολύσεις άλατος, Υδραυλικά είδη, αντλίες θερμότητας, αυτόματες σκούπες robot, δοσομετρικά συγκροτήματα, εντοιχισμένα εξαρτήματα