Περιγραφή/ Λειτουργίες

Ογκομετρικός αποσκληρυντής (μείωση λειτουργικού κόστους)

Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για εύκολη χρήση.

Χειροκίνητη έναρξη αναγέννησης με το πάτημα ενός μπουτόν!

Ενημερώση, όταν ο αποσκληρυντής τεθεί εκτός λειτουργίας για πάνω απο 3 ημέρες.

Κατιονική ρητίνη, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό

Διακόπτης στάθμης (φλοτέρ)

Απενεργοποίηση των πλήκτρων εισαγωγής για λόγους ασφαλείας και αποφυγή λαθών

Τέσσερις τύποι αναγέννησης

Οι αποσκληρυντές της σειράς Hydrasoft είναι ογκομετρικοί & compact, οι οποίοι συνδυάζουν όλες τις σύγχρονες λειτουργίες ενός αποσκληρυντή στην καλύτερη σχέση απόδοσης τιμής της αγοράς.

Αποσκληρυντές Compact διατομής 3/4

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Hydrasoft RX 60
3/4″
3-5 Ατόμων
Hydrasoft RX 80
3/4″
5-8 Ατόμων
Hydrasoft RX 100
3/4″
5-8 Ατόμων
Hydrasoft RX 120
3/4″
5-8 Ατόμων
Ποσότητα ρητίνης στη φιάλη [l] 15 20 25 30
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
60 80 100 120
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 3,0 m³ 4,0 m³ 5,0 m³ 6,0 m³
Στόμια σύνδεσης 3/4″
Παροχή νερού [m³/h] 2
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Αντοχή [bar] 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 50
Διαστάσεις [mm]: 1.120 x 320 x 500

* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH

Αποσκληρυντές Compact διατομής 1

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Hydrasoft RX 60
1″
3-5 Ατόμων
Hydrasoft RX 80
1″
5-8 Ατόμων
Hydrasoft RX 100
1″
5-8 Ατόμων
Hydrasoft RX 120
1″
5-8 Ατόμων
Ποσότητα ρητίνης στη φιάλη [l] 15 20 25 30
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
60 80 100 120
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 3,0 m³ 4,0 m³ 5,0 m³ 6,0 m³
Στόμια σύνδεσης 1″
Παροχή νερού [m³/h] 4
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Αντοχή [bar] 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 50
Διαστάσεις [mm]: 1.120 x 320 x 500

* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH

Δίδυμοι Αποσκληρυντές (επαγγελματικοί) διατομής 1

Κεντρική ηλεκτρονική βαλβίδα οίκου FLECK-Αμερικής, σειράς 9.100 SΧΤ

Βαλβίδα ανάμειξης, πάνω στην κεφαλή για τη ρύθμιση της τελικής σκληρότητας

Κατιονική ρητίνη, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό

Δοχείο αποθήκευσης άλατος και διακόπτης στάθμης (φλοτέρ)

Δυνατότητα χειροκίνητης εντολής για αναγέννηση!

Συνεχής παροχή μαλακού νερού

Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση

Ογκομετρική λειτουργία

Οι δίδυμοι αποσκληρυντές που σας προσφέρουμε είναι ογκομετρικής λειτουργίας (εξοικονόμηση αναλωσίμων) καθώς προσφέρουν αδιάκοπτα μαλακό νερό ακόμη και κατά την διάρκεια της αναγέννησης.
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Duplex Fleck 60
διατομής 1″
Duplex Fleck 100
διατομής 1″
Duplex Fleck 180
διατομής 1″
Duplex Fleck 320
διατομής 1″
Duplex Fleck 400
διατομής 1″
Duplex Fleck 500
διατομής 1″
Ποσότητα ρητίνης στη φιάλη [l] 2 x 15 2 x 25 2 x 30 2 x 80 2 x 100 2 x 125
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
2 x 60 2 x 100 2 x 180 2 x 320 2 x 400 2 x 500
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 3,0 m³ 5,0 m³ 9,0 m³ 16,0 m³ 20,0 m³ 25,0 m³
Στόμια σύνδεσης 1″
Παροχή νερού [m³/h] 1,5-2,2 1,7-2,4 2,0-2,8 2,2-3,0 2,3-3,1 2,4-3,2
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Αντοχή [bar] 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 50
Διαστάσεις [mm]: 1.080 x 880 x 100 1.080 x 970 x 565 1.550 x 1140 x 565 1.550 x1320 x 565 1.840 x 1560 x 565 1.840 x 1640 x 723

* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH