Οι αποσκληρυντές της σειράς Hydrasoft είναι ογκομετρικοί με ενσωματωμένο το δοχείο άλατος για εξοικονόμιση χώρου. Συνδυάζουν κορυφαία τεχνολογία σε ανταγωνιστική τιμή.

Οικιακοί ογκομετρικοί αποσκληρυντές 3/4

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Hydrasoft RX 60
3/4″
3-5 Ατόμων
Hydrasoft RX 80
3/4″
5-8 Ατόμων
Hydrasoft RX 100
3/4″
5-8 Ατόμων
Hydrasoft RX 120
3/4″
5-8 Ατόμων
Όγκος ρητίνης [l] 15 20 25 30
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
60 80 100 120
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 3,0 m³ 4,0 m³ 5,0 m³ 6,0 m³
Διάμετρος στομίων σύνδεσης 3/4″
Παροχή νερού [m³/h] 2
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 30
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) [mm]: 1.120 x 320 x 500

* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH

Οικιακοί ογκομετρικοί αποσκληρυντές 1

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Hydrasoft RX 60
1″
3-5 Ατόμων
Hydrasoft RX 80
1″
5-8 Ατόμων
Hydrasoft RX 100
1″
5-8 Ατόμων
Hydrasoft RX 120
1″
5-8 Ατόμων
Όγκος ρητίνης [l] 15 20 25 30
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
60 80 100 120
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 3,0 m³ 4,0 m³ 5,0 m³ 6,0 m³
Διάμετρος στομίων σύνδεσης 1″
Παροχή νερού [m³/h] 4
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 30
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) [mm]: 1.120 x 320 x 500

* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Ογκομετρική λειτουργία (οικονομία στην κατανάλωση νερού& άλατος)

Ψηφιακή έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για εύκολη χρήση.

Άμεση έναρξη αναγέννησης με το πάτημα ενός μπουτόν!

Ενημερώση, όταν ο αποσκληρυντής τεθεί εκτός λειτουργίας για πάνω απο 3 ημέρες.

Κατιονική ρητίνη υψηλής ποιότητας & απόδοσης, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό

Διακόπτης στάθμης (φλοτέρ), για προστασία από υπερχείλιση σε περιπτωση βλάβης

Αυτόματο κλείδωμα οθόνης για προστασία από επέμβση ανειδίκευτου προσωπικού

Τέσσερις τύποι αναγέννησης

Οι δίδυμοι αποσκληρυντές, που σας προσφέρουμε είναι ογκομετρικής λειτουργίας (εξοικονόμηση νερού & άλατος) και προσφέρουν αδιάκοπτα μαλακό νερό ακόμη και κατά την διάρκεια της αναγέννησης.

Δίδυμοι ογκομετρικοί αποσκληρυντές 1

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Duplex Fleck 60
διατομής 1″
Duplex Fleck 100
διατομής 1″
Duplex Fleck 180
διατομής 1″
Duplex Fleck 320
διατομής 1″
Duplex Fleck 400
διατομής 1″
Duplex Fleck 500
διατομής 1″
Όγκος ρητίνης [l] 2 x 15 2 x 25 2 x 30 2 x 80 2 x 100 2 x 125
Ικανότητα απσκλήρυνσης/
Δυναμικότητα αποσκληρυντή [m³x°dH]
2 x 60 2 x 100 2 x 180 2 x 320 2 x 400 2 x 500
Απόδοση αποσκληρυμένου νερού μεταξύ αναγεννήσεων* 3,0 m³ 5,0 m³ 9,0 m³ 16,0 m³ 20,0 m³ 25,0 m³
Διάμετρος στομίων σύνδεσης 1″
Παροχή νερού [m³/h] 1,5-2,2 1,7-2,4 2,0-2,8 2,2-3,0 2,3-3,1 2,4-3,2
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 1.5
Μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar] 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 30
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) [mm]: 1.080 x 880 x 100 1.080 x 970 x 565 1.550 x 1140 x 565 1.550 x1320 x 565 1.840 x 1560 x 565 1.840 x 1640 x 723

* Υπολογισμένη για μια μέση σκληρότητα 20 °dH

Κεντρική ηλεκτρονική βαλβίδα οίκου FLECK-Αμερικής, σειράς 9.100 SΧΤ

Βαλβίδα ανάμειξης, πάνω στην κεφαλή για τη ρύθμιση της τελικής σκληρότητας

Κατιονική ρητίνη, ειδικά εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό

Δοχείο αποθήκευσης άλατος και διακόπτης στάθμης (φλοτέρ)

Δυνατότητα χειροκίνητης εντολής για αναγέννηση!

Συνεχής παροχή μαλακού νερού

Κατάλληλο για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση

Ογκομετρική λειτουργία για εξοικονόμιση νερού & άλατος