Περιγραφή/ Λειτουργίες

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου, με όλες τις λειτουργίες αυτοπροστασίας & ενσωματωμένο αγωγιμόμετρο

Αντλία νερού, υψηλής πιέσεως απο ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο για την χρήση του στο διαβρωτικό περιβάλλον του θαλασσινού νερού.

Βαλβίδα ασφαλείας για την εκτόνωση της πίεσης σε περίπτωση βλάβης

Ικρίωμα βαρέως τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα

Διπλό φίλτρο φυσιγγίων για την συγκράτηση στερεών σωματιδίων

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έκπλυσης με παραγόμενο νερό

Ενδείξεις πιέσεων λειτουργίας

Emergency Stop: Άμεση διακοπή του συστήματος με το πάτημα ενός μπουτόν

Σχεδιασμένο για αφαλάτωση θαλασσινού νερού
Παραγωγή νερού:
έως 2,4 m³/ημέρα
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
ΗΥ-SW 2×2521 ΗΥ-SW 2×2540
Παροχή νερού 1.2 m³/day 2.4 m³/day
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας [bar] 2
Πίεση λειτουργίας [bar] 55,0-60,0 55,0-60,0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος [V/50Hz] 220
Ισχύς ηλεκτρικού κινητήρα [kW] 1.9 1.9
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας [°C] 40
Στόμια σύνδεσης 3/4¨-1/2¨-1/2¨
Διαστάσεις [mm]: 730 x 430 x 430
* Υπολογισμένη για αγωγιμότητα νερού 45.000 mg/lt