Πώς μπορώ να μετρήσω την σκληρότητα του νερού, που θέλω να επεξεργαστώ;

Test kit sklhrotitas aposklhrynti

Η σκληρότητα του νερού μπορεί να μετρηθεί με σταγόνες. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την προσθήκη σταγόνων ενός διαλύματος αντιδραστηρίου σε ένα δείγμα νερού μέχρι να παρατηρηθεί αλλαγή χρώματος. Ο αριθμός των σταγόνων που απαιτούνται για να επιτευχθεί η αλλαγή χρώματος χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την εκτίμηση της σκληρότητας του νερού.

Test kit sklhrotitas aposklhrynti

Ακολουθούν τα γενικά βήματα για τη μέτρηση της σκληρότητας του νερού με σταγόνες:

  1. Γεμίστε τον δοκιμαστικό σωλήνα που εμπεριέχεται στο τεστ κιτ μέχρι τα 5 ml.
  2. Προσθέστε σταγόνα-σταγόνα το διάλυμα του αντιδραστηρίου σκληρότητας, περιστρέφοντας το δοχείο απαλά μετά από κάθε σταγόνα. Το διάλυμα αντιδραστηρίου τυπικά περιέχει έναν χημικό παράγοντα που συμπλέκεται με τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό, προκαλώντας αλλαγή χρώματος.
  3. Συνεχίστε να προσθέτετε σταγόνες έως ότου το χρώμα του νερού αλλάξει από κόκκινο σε πράσινο. Η αλλαγή χρώματος υποδηλώνει ότι όλα τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου έχουν συμπλοκοποιηθεί. Ο αριθμός των σταγόνων που απαιτούνται για την επίτευξη της αλλαγής χρώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της σκληρότητας του νερού.
  4. Η μέτρηση γίνεται σε γερμανικούς βαθμούς σκληρότητας. Eίναι δυνατή η μετατροπή της γερμανικής σκληρότητας (°dH) σε άλλες μονάδες σκληρότητας. Η γερμανική σκληρότητα είναι ένα μέτρο της σκληρότητας του νερού με βάση τη συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό.

Για νερό χρήσης σε οικίες η σκληρότητα που θα πρέπει να προσεγγίζεται είναι 7-8 °dH. Αυτό σημαίνει πως με το τεστ κιτ μέτρησης γερμανικών βαθμών, η μετάβαση του χρώματος από κόκκινο σε πράσινο θα πρέπει να γίνεται στην έβδομη με όγδοη σταγόνα.

Ακολουθούν ορισμένες κοινές μετατροπές:

α) Γαλλικοί βαθμοί (°fH): 1 γερμανικός βαθμός σκληρότητας (°dH) ισοδυναμεί με 1,78 γαλλικούς βαθμούς (°fH).

β) Μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) ή χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο (mg/L): 1 γερμανικός βαθμός σκληρότητας (°dH) ισοδυναμεί με 17,86 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) ή χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο (mg/L) ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) .

γ) Χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο (meq/L): 1 γερμανικός βαθμός σκληρότητας (°dH) ισοδυναμεί με 0,357 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο (meq/L) ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου.

Για να μετατρέψετε από γερμανικούς βαθμούς σκληρότητας σε μία από αυτές τις άλλες μονάδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλληλο συντελεστή μετατροπής. Για παράδειγμα, για να μετατρέψετε 10 °dH σε ppm, θα πολλαπλασιάσετε το 10 επί 17,86, το οποίο σας δίνει 178,6 ppm.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακρίβεια αυτής της μεθόδου μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η θερμοκρασία, το pH και η παρουσία άλλων μετάλλων στο νερό. Επιπλέον, διαφορετικά αντιδραστήρια μπορεί να έχουν διαφορετική ευαισθησία στα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου, επομένως είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε ένα αντιδραστήριο που είναι κατάλληλο για το επίπεδο σκληρότητας του νερού που ελέγχεται.

Μπορείτε να μετρήσετε μόνοι σας το νερό, το οποίο επιθυμείτε να αποσκληρύνετε χρησιμοποιώντας τα ειδικά τεστ κιτ σκληρότητας της εταιρείας μας.