Αντλία αντίστροφης όσμωσης brass (πτερυγίων / Vane Pump) με bypass 1.000 l/h

297,32 

Αντλία αντίστροφης όσμωσης brass (πτερυγίων / Vane Pump) με bypass 1.000 l/h

297,32