Αντλία αντίστροφης όσμωσης brass (πτερυγίων / Vane Pump) με bypass 400 l/h