Βαλβίδα δίστηλου απιονιστή Siata V230 (οξέως/βάσης)