Πότε χρειάζομαι έναν αποσκληρυντή νερού;

Η εγκατάσταση ενός αποσκληρυντή στον οικιακό τομέα απαιτείται, όταν η σκληρότητα του νερού υπερβαίνει σημαντικά την ιδανική σκληρότητα για πόσιμο νερό, που κυμαίνεται από 7 – 8 γερμανικούς βαθμούς.

Σε επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές είναι πιθανόν να απαιτείται ολική απσκλήρυνση του νερού ακόμη και στην περίπτωση, που το νερό δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό (π.χ. παραγωγή παγοκύβων, καφέ, τροφοδοσία ατμολεβήτων ή ατμογεννητριών, τροφοδοσία πύργων ψύξεως ή συγκροτημάτων αφαλάτωσης νερού με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης).

Συνήθη προβλήματα αποθέσεων αλάτων παρατηρούνται σε:

Ηλεκτρικές αντιστάσεις συσκευών, που θερμαίνουν νερό, όπως:

• ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
• ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ/ΠΙΑΤΩΝ
• ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ
• ΜΠΟΙΛΕΡ
• ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΧΑΜΑΜ
• SPA
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ.

Δίκτυα ζεστού νερού

Οι επικαθίσεις αλάτων στην εσωτερική επιφάνεια δικτύων ζεστού νερού μπορεί να οδηγήσει σε δραστική μείωση της παροχής τους.

Πρόσθετα οι επικαθίσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως μονωτικό υλικό και να εμποδίσουν την μετάδοση θερμότητας σε εναλλάκτες π.χ. υδρόψυκτων κυκλωμάτων πύργων ψύξεως ή στους αυλούς ατμολεβήτων .

Μεμβράνες συγκροτημάτων αντίστροφης όσμωσης

Σημαντικό στάδιο προκατεργασίας σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης είναι η απομάκρυνση ή η σταθεροποίηση των ανθρακικών αλάτων του νερού για την αποφυγή επικαθίσεων στις μεμβράνες (scaling). Σε περίπτωση, που το λειτουργικό κόστος του αποσκληρυντή δεν είναι απαγορευτικό, ενδείκυνται αυτή η λύση, καθώς τα άλατα αφαιρούνται από το προς αφαλάτωση νερό, καθιστώντας έτσι δυνατή την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης του συστήματος της αντίστροφης όσμωσης.

Το γεγονός αυτό συμβάλει συνολικά στην εξοικονόμιση ενέργειας και νερού καθώς παράγεται η επιθυμητή ποσότητα σε λιγότερο χρόνο. Έτσι μειώνεται αισθητά το λειτουργικό κόστος του συγκροτήματος της αφαλάτωσης.

Παραγωγή παγοκύβων

Η αποσκλήρυνση για την παραγωγή παγοκύβων είναι σημαντική τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα του παγοκύβου (διαυγές παγάκι), όσο και για την προστασία των παγομηχανών, οι οποίες εμφανίζουν συχνά μικρές διατομές, οι οποίες μπορούν να φράξουν εύκολα απο επικαθίσεις αλάτων.

Μείωση στην κατανάλωση απορρυπαντικού πλυντηρίων

Η δοσολογία του απορρυπαντικού εξαρτάται από την ποιότητα του νερού τροφοδοσίας του πλυντηρίου. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο μεγαλύτερη δοσολογία απορρυπαντικού πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σε πολύ σκληρά νερά η δοσολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 30%, γεγονός, το οποίο εκτινάσσει το κόστος πλύσης λόγω αυξημένης κατανάλωσης απορρυπαντικών.

Με την εγκατάσταση ενός αποσκληρυντή, το κόστος αυτό μπορεί να αποφευχθεί και η απόσβεση του κόστους του μπορεί να επισπευσθεί σημαντικά.

Προβλήματα αισθητικής στο μπάνιο σας

Οι αποθέσεις αλάτων δημιουργούν προβλήματα αισθητικής στα πλακάκια του μπάνιου σας, στις μπαταρίες, στις γυάλινες επιφάνειες, στις κεφαλές ντους κλπ.

Αυτό συνεπάγεται αυξημένο κόστος σε απορρυπαντικά για τον καθαρισμό τους και σπατάλη χρόνου.

 

Η εγκατάσταση ενός αποσκληρυντή στον οικιακό τομέα απαιτείται, όταν η σκληρότητα του νερού υπερβαίνει σημαντικά την ιδανική σκληρότητα για πόσιμο νερό, που κυμαίνεται από 7 – 8 γερμανικούς βαθμούς.

Σε επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές είναι πιθανόν να απαιτείται ολική απσκλήρυνση του νερού ακόμη και στην περίπτωση, που το νερό δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό (π.χ. παραγωγή παγοκύβων, καφέ, τροφοδοσία ατμολεβήτων ή ατμογεννητριών, τροφοδοσία πύργων ψύξεως ή συγκροτημάτων αφαλάτωσης νερού με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης).

Συνήθη προβλήματα αποθέσεων αλάτων πα