Αντλία αντίστροφης όσμωσης brass (πτερυγίων / Vane Pump) με bypass 600 l/h