Αντλία αντίστροφης όσμωσης brass (πτερυγίων / Vane Pump) με bypass 800 l/h