Βαλβίδα δίστηλου απιονιστή Siata V250 (οξέως/βάσης)