Τύποι απιονιστών – Ποιός είναι κατάλληλος για την εφαρμογή μου;

Οι απιονιστές βρίσκουν εφαρμογή στην παραγωγή απιονισμένου νερού υψηλής καθαρότητας, το οποίο χρησιμοποιείται σε ποικίλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών πειραμάτων, αναλυτικών διαδικασιών και βιομηχανικών διεργασιών. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι απιονιστών: οι δίστηλοι απιονιστές και οι απιονιστές μικτής κλίνης.

Οι δίστηλοι απιονιστές χρησιμοποιούν ξεχωριστές κλίνες ρητίνης, η μία περιέχει ρητίνη ανταλλαγής κατιόντων και η άλλη περιέχει ρητίνη ανταλλαγής ανιόντων. Καθώς το νερό περνά μέσα από τις κλίνες ρητίνης, οι ρητίνες ανταλλάσουν θετικά και αρνητικά φορτισμένα ιόντα από το νερό με κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξειδίου, με αποτέλεσμα απιονισμένο νερό υψηλής καθαρότητας. Αυτός ο τύπος απιονιστή παρουσιάζει χαμηλό λειτουργικό κόστος χάρη στην δυνατότητα που έχει, να αναγεννά τις ρητίνες του.

Οι απιονιστές μικτής κλίνης περιέχουν ένα μείγμα ρητινών ανταλλαγής κατιόντων και ανιόντων σε μια μονή κλίνη ρητίνης. Καθώς το νερό περνά μέσα από τη ρητίνη μικτής κλίνης, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα απομακρύνονται, με αποτέλεσμα απιονισμένο νερό υψηλής καθαρότητας. Αυτός ο τύπος απιονιστή είναι καλύτερη επιλογή για εφαρμογές που απαιτούν νερό υψηλής καθαρότητας, όπως εργαστηριακά πειράματα ή αναλυτικές διαδικασίες. Για νερό ΕΥΔΑΠ το κόστος λίτρου απιονισμένου νερού υπολογίζεται σε 5-6 ct.

Όταν επιλέγετε έναν απιονιστή, είναι σημαντικό να αξιολογείτε προσεκτικά τις ανάγκες σας και να συμβουλευτείτε έναν τεχνικό για να προσδιορίσετε τον καταλληλότερο τύπο απιονιστή για την εφαρμογή σας. Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις ποιότητας της εφαρμογής, τον όγκο του υπό επεξεργασία νερού, τον τύπο και την συγκέντρωση των ιόντων που υπάρχουν στο νερό τροφοδοσίας, τον προϋπολογισμό που διατίθεται για το σύστημα απιονιστή όπως και το λειτουργικό κόστος.

Εκτός από την επιλογή του σωστού τύπου απιονιστή, είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείτε την απόδοση του απιονιστή κατά την λειτουργία του.

Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι με τη χρήση ενός μετρητή αγωγιμότητας (αγωγιμόμετρου) για τη μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του απιονισμένου νερού. Η αγωγιμότητα του απιονισμένου νερού πρέπει να είναι πολύ χαμηλή, υποδεικνύοντας ότι το νερό είναι απαλλαγμένο από ιόντα. Όταν η αγωγιμότητα αρχίσει να αυξάνεται, αυτό είναι μία ένδειξη πως η ρητίνη θα πρέπει είτε να αναγεννηθεί, είτε να αντικατασταθεί.

Η αναγέννηση ή η αντικατάσταση της ρητίνης σε έναν απιονιστή είναι μια σημαντική διαδικασία που βοηθά στη διασφάλιση της συνεχούς απόδοσης του απιονιστή. Με την πάροδο του χρόνου, η ρητίνη σε έναν απιονιστή μπορεί να εξαντληθεί και να μην είναι πλέον αποτελεσματική στην απομάκρυνση των ιόντων  από το νερό. Η αναγέννηση της ρητίνης (στην περίπτωση ενός δίστηλου απιονιστή) περιλαμβάνει τον εμποτισμό των ρητινών με κατάλληλα χημικά (οξέα και βάσεις) με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της ικανότητας της ρητίνης να αφαιρεί ιόντα από το νερό. Εάν η αναγέννηση δεν είναι πλέον αποτελεσματική, η ρητίνη μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθεί πλήρως. Στην περίπτωση του απιονιστή μικτής κλίνης η ρητίνη αντικαθίσταται όταν αυτή εξαντλήθεί.

Στη συνέχεια παραθέτονται κάποιες ενδεικτικές εφαρμογές των διαφορετικών τύπων απιονιστών.

Δίστηλος απιονιστής:

 • Κατασκευή μπαταριών: παραγωγή νερού υψηλής καθαρότητας για χρήση στην παραγωγή μπαταριών.
 • Φαρμακευτική βιομηχανία: παραγωγλη νερού, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή φαρμάκων.
 • Βιομηχανία: παραγωγή νερού χρήσης ή παραγωγής.
 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: παραγωγή νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή και τη συσκευασία.
 • Βιομηχανία καλλυντικών: παραγωγή νερού υψηλής καθαρότητας για χρήση στην παραγωγή καλλυντικών
 • Φαρμακεία: παραγωγή νερού υψηλής καθαρότητας για τη σύνθεση φαρμάκων και άλλες φαρμακευτικές χρήσεις.

Απιονιστής μικτής κλίνης (Mixed Bed):

 • Εργαστήρια: παραγωγή υπερκάθαρου νερού για χρήση σε κλιβάνους αποστείρωσης ιατρικών εργαλείων.
 • Αναλυτικές διαδικασίες: παραγωγή νερού υψηλής καθαρότητας για χρήση σε χημικές αναλύσεις και δοκιμές.
 • Πλύσιμο αυτοκινήτου: παραγωγή νερού, που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικά πλυντήρια αυτοκινήτων για την αποφυγή σταμπών και γενικών λεκέδων.
 • Κατασκευή ημιαγωγών: παραγωγή υπερκάθαρου νερού για χρήση στην κατασκευή και τον καθαρισμό πλακιδίων
 • Ηλεκτρική επιμετάλλωση: παραγωγή νερού υψηλής καθαρότητας για χρήση σε διαδικασίες επιμετάλλωσης

Καταλήγοντας, οι απιονιστές είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την παραγωγή απιονισμένου νερού υψηλής καθαρότητας. Αξιολογώντας προσεκτικά τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και επιλέγοντας τον σωστό τύπο απιονιστή, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι έχετε απιονισμένο νερό υψηλής ποιότητας για τις ανάγκες σας. Επιπλέον, η παρακολούθηση της απόδοσης του απιονιστή με την πάροδο του χρόνου και η εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης, όπως η αναγέννηση ή η αντικατάσταση της ρητίνης, μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της συνεχούς απόδοσης του απιονιστή.