Αντλία αντίστροφης όσμωσης brass (πτερυγίων / Vane Pump) χωρίς bypass 400 l/h