Αντλία αντίστροφης όσμωσης brass (πτερυγίων / Vane Pump) χωρίς bypass 600 l/h