Αντλία αντίστροφης όσμωσης brass (πτερυγίων / Vane Pump) χωρίς bypass 800 l/h