Αντλία αντίστροφης όσμωσης brass (πτερυγίων / Vane Pump) χωρίς bypass 1.000 l/h